Advertisement

Burnout en bevlogenheid

  • Wilmar Schaufeli
  • Arnold Bakker

Met de term burnout wordt, in essentie, een psychische uitputtingstoestand aangeduid; in het Nederlands wordt ook wel van opbranden gesproken. De afgelopen jaren is men zich echter in het kielzog van de zogenoemde positieve psychologie, die zich richt op persoonlijke kracht en optimaal functioneren, gaan afvragen hoe het zit met het tegenovergestelde van burnout: bevlogenheid ofwel ‘work engagement’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Hoogduin, C.A.L., Schaufeli, W.B., Schaap, C.P.D.R., & Bakker, A.B. (red.) (2001). Behandelingsstrategieën bij burnout. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  2. Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  3. Schaufeli, W.B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to research and practice: A critical analysis. Londen: Taylor & Francis.Google Scholar
  4. Schaufeli, W.B., & Salanova, M. (2007). Work engagement: an emerging psychological concept and its implications for organizations. In S.W. Gilliland, D.D. Steiner & D.P. Skarlicki (Eds.), Research in social issues in management, Vol. 5. Managing social and ethical issues in organizations (pp. 135–177). Greenwich, CT: Information Age.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Wilmar Schaufeli
  • Arnold Bakker

There are no affiliations available

Personalised recommendations