Advertisement

Persoonlijkheid, werkstress en gezondheid

  • Karen van der Zee

Persoonlijkheid speelt een belangrijke rol in de relatie tussen werkomstandigheden en de gezondheid van werknemers. Denk maar eens aan de typische persoon die in elke nieuwe baan in conflict raakt met zijn of haar baas of collega's. Of aan een collega die bij de minste tegenslag uit het veld geslagen is en zich in moeilijke situaties vaak ziek meldt. Welke eigenschappen maken mensen nu extra kwetsbaar voor stressvolle situaties op het werk? En wat is de relatie tussen deze eigenschappen en de fysieke en mentale gezondheid van werknemers?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Albertsen, K., Nielsen, M.L., & Borg, V. (2001). The Danish psychosocial work environment and symptoms of stress: the main, mediating and moderating role of sense of coherence. Work and Stress, 15, 241–253.CrossRefGoogle Scholar
  2. Deary, I.J., Blenkin, H., Agius, R.M., Endler, N.S., Zealley, H., & Woods, R. (1996). Models of job-related stress and personal achievement among consultant doctors. British Journal of Psychology, 87, 3–29.PubMedGoogle Scholar
  3. Heck, G.L. van (1997). Personality and physical health: toward an ecological approach to health-related personality research. European Journal of Personality, 11, 415–443.CrossRefGoogle Scholar
  4. Parkes, K.R. (1994). Personality and coping as moderators of work stress processes: models, methods and measures. Work and Stress, 8, 110–129.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Karen van der Zee

There are no affiliations available

Personalised recommendations