Advertisement

De balans tussen werk en privé

 • Maria Peeters
 • Phil Heiligers

Werk speelt een centrale rol in het leven van veel mensen. Steeds meer mensen vinden het echter ook belangrijk om voldoende tijd te hebben voor de zorg voor elkaar en anderen, en ook het hebben van vrije tijd is voor velen een groot goed. Het vinden van een juiste balans tussen werk en privé is dan ook voor veel mensen een lastige zaak. De invloed die werk op de privésituatie kan hebben, wordt veelal aangeduid met de term werk-thuisinterferentie (WTI). Zo is er bijvoorbeeld sprake van werk-thuisinterferentie als werknemers voortdurend thuis piekeren over hun werk of als iemand te veel overuren maakt, waardoor hij onvoldoende toekomt aan taken thuis.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work-family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67, 169–198.CrossRefGoogle Scholar
 2. Demerouti, E. (2006). Human resource policies for work-personal life integration. In R. Burke & C. Cooper (Eds.), The human resources revolution: why putting people first matters (pp.147–169). Oxford: Elsevier.Google Scholar
 3. Eby, L.T., Casper, W.J., Lockwood, A., Bordeaux, C., & Brinley, A. (2005). Work and family research in IO/OB: content analysis and review of the literature (1980-2002). Journal of Vocational Behavior, 66, 124–197.Google Scholar
 4. Geurts, S.A.E., & Demerouti, E. (2003). Work/non-work interface: a review of theories and findings. In M. Schabracq, J. Winnubst & C.L. Cooper (Eds.), The handbook of work and health psychology (2e dr., pp. 279–312). Chichester: Wiley.Google Scholar
 5. Greenhaus, J.H., & Powell, G.N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of Management Review, 31, 72–92.CrossRefGoogle Scholar
 6. Mesmer-Magnus, J.R., & Viswesvaran, C. (2005). Convergence between measures of work-to-family and family-to-work conflict: A meta-analytic examination. Journal of Vocational Behavior, 67, 215–232.CrossRefGoogle Scholar
 7. Westman, M. (2001). Stress and strain crossover. Human Relations, 54, 557–591.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Maria Peeters
 • Phil Heiligers

There are no affiliations available

Personalised recommendations