Advertisement

Emotionele arbeid

  • Ellen Heuven

Het onderwerp emotionele arbeid heeft de afgelopen jaren groeiende aandacht gekregen van onderzoekers, als een potentieel belangrijke bron van stress en burnout. In 1983 legde de Amerikaanse sociologe Arlie Hochschild in haar boek The managed heart de basis voor deze onderzoekstraditie. In een kwalitatieve studie onder stewardessen liet zij zien dat het actief managen en veranderen van emoties een belangrijk onderdeel is van het werk van cabinepersoneel en kan leiden tot burnout. Emotionele arbeid verwijst naar de inspanning die mensen leveren om binnen het werk in het contact met klanten*de gepaste of vereiste emotionele expressie te tonen. Meer specifiek definiëren Erickson enWharton (1997) emotionele arbeid als ‘de mate waarin het uiten en onderdrukken van emoties wordt gezien als vereist onderdeel van de functie-uitoefening’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Brotheridge, C.M., & Grandey, A.A. (2002). Emotional labor and burnout: comparing two perspectives of ‘people work’. Journal of Vocational Behavior, 60, 17–39.CrossRefGoogle Scholar
  2. Hochschild, A.R. (1983). The managed heart. Commercialization of human feeling. Berkeley, CA: University of California Press.Google Scholar
  3. Zapf, D. (2002). Emotion work and psychological strain. A review of the literature and some conceptual considerations. Human Resource Management Review, 12, 237–268.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Ellen Heuven

There are no affiliations available

Personalised recommendations