Advertisement

De epidemiologie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en klachten

  • Irene Houtman
  • Jan de Jonge
  • Peter Smulders

In dit hoofdstuk staan psychische aandoeningen en klachten centraal die ontstaan door of tijdens het werk, of die worden verergerd door het werk. Deze aandoeningen en klachten worden in dit hoofdstuk op een specifieke wijze belicht: vanuit de epidemiologie. Epidemiologie kan worden omschreven als de (medische) statistiek van de grote aantallen. Zij beschrijft het vóórkomen en de verspreiding van, en de ontwikkeling in (epidemische) ziekten. Naast beschrijvend kan de epidemiologie ook toetsend zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Bakker, A., Schaufeli, W., & Dierendonck, D. van (2000). Burnout: prevalentie, risicogroepen en risicofactoren. In I.L.D. Houtman, W.B. Schaufeli & T. Taris (red.), Psychische vermoeidheid en werk (pp. 65–82). Alphen aan den Rijn: NWO/Samsom.Google Scholar
  2. Bossche, S. van den, & Houtman, I. (2006). Longitudinal quantitative study on long term absent employees: the Netherlands. Internet: www.surrey.ac.uk/psychology/stress-impact/publications/wp5/sip%20wp5%20nl.pdf.
  3. Smulders, P.G.W. (2006). Worklife in the Netherlands. Hoofddorp: TNO Work & Employment.Google Scholar
  4. Veerman, T.J., Schoemaker, C.G., Culenaere, B., & Bijl, R.V. (2001). Psychische arbeidsongeschiktheid. Doetinchem: Elsevier.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Irene Houtman
  • Jan de Jonge
  • Peter Smulders

There are no affiliations available

Personalised recommendations