Advertisement

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

  • Arnold Bakker
  • Toon Taris
  • Jan de Jonge
Chapter

De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid en gezondheid. Hoewel dit onderzoek belangrijke inzichten heeft opgeleverd, kleven aan veel studies methodische problemen die de betrouwbaarheid en validiteit van de conclusies bedreigen. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om uitspraken te doen over causaliteit op basis van cross-sectioneel onderzoek, en worden experimentele studies soms gekenmerkt door een gebrekkige generaliseerbaarheid naar het werkelijke arbeidsleven. In dit hoofdstuk wordt daarom aandacht besteed aan belangrijke overwegingen bij onderzoek op het gebied van de A&G-psychologie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Cook, T.D., & Campbell, D.T. (1979). Quasi-experimentation: design and analysis for field settings. Boston: Houghton Mifflin.Google Scholar
  2. Frese, M., & Zapf, D. (1988). Methodological issues in the study of work stress: objective vs. Subjective measurement of work stress and the question of longitudinal studies. In C.L. Cooper & R. Payne (Eds.), Causes, coping and consequences of stress at work (pp. 375–411). Chichester: Wiley.Google Scholar
  3. Kerlinger, F.N., & Lee, H.B. (2000). Foundations of behavioral research (4e dr.). Orlando, FL: Harcourt.Google Scholar
  4. Taris, T.W. (2000). A primer in longitudinal data analysis. Londen: Sage.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Arnold Bakker
  • Toon Taris
  • Jan de Jonge

There are no affiliations available

Personalised recommendations