Advertisement

De psychologie van arbeid en gezondheid

  • Wilmar Schaufeli

De arbeid- en gezondheidspsychologie (A&G-psychologie) is een van de jongste en meest dynamische loten aan de stam van de psychologie. Het is een samensmelting van de klinische psychologie, de gezondheidspsychologie en de A&G-psychologie, die zich van origine bezighoudt met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties. Daarnaast staan tegenwoordig ook het vergroten van de effectiviteit, het bevorderen van gezondheid en welzijn en het verhogen van de motivatie in de belangstelling, met andere woorden, het verbeteren van het functioneren van werknemers.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Cooper, C.L., & Dewe, P. (2004). Stress: a brief history. Malden, MA: Blackwell.Google Scholar
  2. Schaufeli, W.B. (2004). The future of occupational health psychology. Applied Psychology: An International Review, 53, 502–517.CrossRefGoogle Scholar
  3. Schaufeli, W.B., & Bakker, A.B. (2001). Werk en welbevinden: naar een positieve benadering in de arbeids- en gezondheidspsychologie. Gedrag en Organisatie, 14, 229–253.Google Scholar
  4. Smulders, P.W.G. (2006). Worklife in the Netherlands. Hoofddorp: TNO Work & Employment.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Wilmar Schaufeli

There are no affiliations available

Personalised recommendations