Advertisement

Stimulerende middelen: cocaïne

 • Rob van Meerten

De cocaplant (Erythroxylon coca ) is een bloeiende struik die onder andere in het Andesgebergte groeit op een hoogte van vijfhonderd tot tweeduizend meter. Centra van de cocaverbouwing zijn Peru, Colombia en Bolivia, maar de plant is overal in de Andes, van Zuid-Chilitot het Caribisch gebied, te vinden. Het gebruik van cocaïne, in het bijzonder het kauwen van cocabladeren, heeft een zeer lange geschiedenis. Een recente archeologische vondst in Ecuador toont aan dat het gebruik van cocaïne al minstens vijfduizend jaar geleden voorkwam.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. American Psychiatric Association (APA). Diagnostische Criteria van de DSM-IV. Swets & Zeitlinger bv.; 1995.Google Scholar
 2. Berg PC Van Den. Depressief syndroom ten gevolge van cocaïnegebruik, TADP 1984,10/3:133–135.Google Scholar
 3. Boekhout van Solinge T. Op de pof. Cocaïnegebruik en gezondheid op straat. Stichting Mainline; 2001.Google Scholar
 4. Brink W den. Hoe schadelijk zijn softdrugs? Justitiële verkenningen 2006; 32: 72–78.Google Scholar
 5. Burroughs W. Junkie. U.S: Ace Books; 1953.Google Scholar
 6. Cocaïne - de antwoorden, 7e druk. Trimbos-instituut; 2001.Google Scholar
 7. Emboden WA. Narcotic plants. Revised and enlarged. Second edition. New York: MacMillan Publishing Co; 1979.Google Scholar
 8. Erlenmeyer A. Über die Wirkung des Cocaln bei der Morphiumentziehung. Centralblatt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie 1885: 8/13: 289–289.Google Scholar
 9. Hellinga G, Plomp H. Uit je bol, 9e druk. Wikipedia, de vrije encyclopedie; 2008.Google Scholar
 10. Hendriks V. Behandeling van cocaïneverslaving: Stand van zaken. Amsterdam: PARC; 2007.Google Scholar
 11. House MARN. (Vert: Seunke WH.) Am J Nurseg 1990; 90/4: 41–5.Google Scholar
 12. Jaffe JH. Cocaine addiction - Behavioral pattern of drug use. 1975.Google Scholar
 13. Kools JP, Aalderen H van. Hit Health. Determine and strenghten existing control strategies to reduce drug demand and drug related harm. Stichting Mainline: 2005.Google Scholar
 14. Meerten R van. Een ambulante behandelwijze bij cocaïneverslaafden. In: Handboek verslaving 1989; B4330.Google Scholar
 15. Meerten R van, Bie E de. Gecracked door de coke. Stichting Intraval/ NeVIV; 1996.Google Scholar
 16. Meyer JS, Quenzer LF. Psychopharmacology. Drugs, the brain and behaviour. Sinauer Associates, USA; 2005.Google Scholar
 17. National Health Service (NHS). National Treatment Agency for Substance Misuse. Commissioning cocaïne/crack treatment. 2002.Google Scholar
 18. Pennings EJ, Lecesse AP, Wolff FA. Addiction 2002; 7: 773–83.Google Scholar
 19. Richard A. Cocaine: It's History, Uses and Effects. New York: Sint Martin's Press; 1975.Google Scholar
 20. Siegel RK. Changing patters of cocaine use: longitudinal observations, consequences and treatment. (NIDA Research Monograph 50). Washington DC: 1984.Google Scholar
 21. Snijders SH. Psychofarmaca, Hersenen onder invloed? Wetenschappelijke bibliotheek deel 15; 1986.Google Scholar
 22. Wilgenburg H van. De werking van cocaïne. Universiteit van Amsterdam/Academisch Medisch Centrum; 1996.Google Scholar
 23. Wilgenburg H van. Cocaïne: farmacologische effecten en schadelijke werking van cocaine en cocaïne-HCL. In: Handboek verslaving 1997; E 3170: 1–18.Google Scholar
 24. Willstätter R. Wolfes O. Mader H. Synthese des naturlichen Cocaines. Ann Chem. Justus Liebig; 1923.Google Scholar
 25. Wittenberg S. Niet uit het veld te slaan. Bereiken van basecokegebruikers op straat. Stichting Mainline; 2005.Google Scholar
 26. Wohler F. Forsetzung der Untersuchungen uber Coca und das Cocain. Ann Chem. Justus Liebig 1862.Google Scholar

Websites

 1. EELDA Evidance-Based Electronic Library for Drugs and Addiction.Google Scholar
 2. emcdda.org EMCDDA Eur Monitor Centre for Drugs and Drug Addiction.
 3. jellinek.nl /drugsvoorlichting.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Rob van Meerten

There are no affiliations available

Personalised recommendations