Advertisement

Stimulerende middelen: tabak

 • Marc C. Willemsen
 • Andrée J. van Emst

Het gebruik van tabak als genotsmiddel kent een lange geschiedenis. De tabaksplant komt uit Noord- en Midden-Amerika, waar de oorspronkelijke bewoners al enkele eeuwen voor onze jaartelling bekend waren met de psychoactieve eigenschappen ervan. Eind vijftiende eeuw introduceerden ontdekkingsreizigers de plant in Europa, aanvankelijk vooral in Spanje. Nadat ook Engelsen in Noord-Amerika in contact kwamen met rokende indianen, werd het roken van tabak in brede kring populair in Noord-Europa. Aanvankelijk werd tabak gepruimd en ook wel gesnoven of met behulp van een pijp gerookt. In de loop van de zeventiende eeuw werd tabak een gewild handelsproduct en raakte het via de overzeese scheepvaart bekend in de rest van de wereld. In 1614 waren er alleen al in Londen meer dan zevenduizend verkooppunten van tabak (Haustein, 2001). In 1828 ontdekten chemicihet farmacologisch actieve alkaloïde dat de naam nicotine kreeg. Met de uitvinding van de sigarettenmachine in 1881 kwam de grootschalige productie van fabriekssigaretten op gang. Tabaksgebruik nam in de twintigste eeuw epidemische vormen aan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. ASH. The safer cigarette: What the tobacco industry could do … and why it hasn't done it. A survey of 25 years of patents for innovations to reduce toxic and carcinogenic chemicals in tobacco smoke. London: Action on Smoking and Health/Imperial Research Fund; 1999.Google Scholar
 2. Baillie AJ, Mattick RP, Hall W. Quitting smoking: estimation by meta-analysis of the rate of unaided smoking cessation. Austr Journ of Publ Health 1995; 19: 129–131.Google Scholar
 3. Bates C, Connolly GN, Jarvis M. Tobacco additives. Cigarette engineering and nicotine addiction. A survey of the additive technology used by cigarette manufacturers to enhance the appeal and addictive nature of their product. London: ASH/Imperial Research Fund; 1999.Google Scholar
 4. Benowitz NL. Nicotine safety and toxicity. New York: Oxford university press; 1998.Google Scholar
 5. Benowitz NL. Nicotine addiction. Primary Care 1999; 26: 611–631.PubMedGoogle Scholar
 6. Benowitz NL. Nicotine toxicity. In: Ferrence R, Slade J, Room R, Pope M. Nicotine and public health. Am Publ Health assoc 2000; 65–76.Google Scholar
 7. Bittoun R. A Combination Nicotine Replacement Therapy (NRT): Algorithm for Hardto-Treat Smokers. Journ of Smoking Cess 2006; 1: 3–6.CrossRefGoogle Scholar
 8. British Medical Association (BMA). Report on the impact of smoking on sexual, reproductive and child health. 2004.Google Scholar
 9. CBO. Richtlijn behandeling van tabaksverslaving. Alphen aan de Rijn: van Zuiden Communications; 2004.Google Scholar
 10. Crone MR, Reijneveld SA, Willemsen MC, Leerdam FJM van, Spruijt RD, Hira Sing RA. Prevention of smoking in adolescents with lower education: a school based intervention study. Journ of Epide and Comm Health 2003; 57: 675–680.CrossRefGoogle Scholar
 11. Dezateux C, Stocks J, Wade AM, Dundas I, Fletcher ME. Airway function at one year: association with premorbid airway function, wheezing, and maternal smoking. Thorax 2001; 56: 680–686.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Dickinson KC, Meyer RE, Kotch J. Maternal smoking and the risk for clubfoot in infants. Birth Defects Research and Clinical Mol Teratol 2007; 42: 58–63.Google Scholar
 13. Feenstra T, Baal P van, Hoogeveen R, Vijgen S, Stolk E, Bemelmans W. Cost effectiveness of interventions to reduce tobacco smoking in The Netherlands. Bilthoven: RIVM. Rapport no. 260601003/2005.Google Scholar
 14. Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, et al. Treating tobacco use and dependence. Clinical Practice Guideline. Rockville, Md: US Department of Health and Human services. Publ Health Service; 2000.Google Scholar
 15. Flay B. Mass media and smoking cessation: a critical review. Am Journ of Publ Health 1987; 77: 153–180.CrossRefGoogle Scholar
 16. Forsyth A, Hastings G, Anderson A. The producer perspective: Potential Strategies for the Marketing of Snus. In: Prins T, Willemsen M, Scholten C, Veen J van der. Oral tobacco: ENSP status report on Oral Tobacco. Brussel: ENSP (Europ Netw on Smok Preven) 2003; 69–85.Google Scholar
 17. Gezondheidsraad. Volksgezondheid door passief roken. Den Haag: Gezondheidsraad; 2003.Google Scholar
 18. Gezondheidsraad. Plan de campagne: Bevordering van gezond gedrag door massamediale voorlichting. Den Haag: Gezondheidsraad; nr.2006/16.Google Scholar
 19. Goldman LK, Glantz SA. Evaluation of antismoking advertising campaigns. JAMA 1998 279: 772–777.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. Graham I, Atar D, Borch-Johnson K, Boysen G, Burell G, et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Journ of Cardiovasc Preven and Rehab 2007; 14(Suppl 2): S1–S113.CrossRefGoogle Scholar
 21. Gray N. Time to change attitudes to tobacco: product regulation over five years? Addiction 2005 100: 575–576.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Gray N, Kozlowski LT. More on the regulation of tobacco smoke: how we got there and where next. Annals of Oncology 2003; 14: 353–357.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. Haustein KOH. Tobacco or Health? Physiological and social damages caused by tobacco smoking. Berlijn: Springer; 2001.Google Scholar
 24. Hughes JR, Shiffman S, Callas P, Zhang J. A meta-analysis of the efficacy of over-thecounter nicotine replacement. Tobacco Control 2003; 12: 21–27.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. Jacobs-van der Bruggen MAM, Welte RA, Koopmanschap MA, Jager JC. Aan roken toe te schrijven productiviteitskosten voor Nederlandse werkgevers in 1999. Bilthoven: RIVM; 2002.Google Scholar
 26. Joossens L. Effective tobacco control policies in 28 European Countries. Brussel: ENSP; 2004.Google Scholar
 27. Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale: A new scale to measure country activity. Tobacco Control 2006; 15: 247–253.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. Joossens L, Raw M. Progress in tobacco control in 30 European countries, 2005 – 2007. Presented at the 4th European Conference Tobacco or Health 2007, Basel.Google Scholar
 29. Kessler DA. The control and manipulation of nicotine in cigarettes. Tobacco Control 1994; 3: 362–369.CrossRefGoogle Scholar
 30. Kuipers H. Invloed op sportieve prestaties. In: Knol K, Hilvering C, Wagener DJTh, Willemsen MC. Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding. 2003: 193–199.Google Scholar
 31. Lanting CI, Segaar D, Crone MR, Wouwe JP van. Licht dalende prevalentie van roken rondom de zwangerschap. Ned Tijdsch voor Geneesk 2007 151: 2566–2569.Google Scholar
 32. Levy DT, Chaloupka F, Gitchell J. The effects of tobacco control policies on smoking rates: a tobacco control scorecard. Journ of Publ Health Manage and Practi2004, 10: 338–353.Google Scholar
 33. Lopez AD, Collishaw NE, Piha T. A descriptive model of the cigarette epidemic in developed countries. Tobacco Control 1994; 3: 242–247.CrossRefGoogle Scholar
 34. Mindell JS, Whynes DK. Cigarette consumption in The Netherlands 1970 –1995. Does policy encourage the use of hand-rolling tobacco? Eur Journ of Publ Health 2000; 10: 214–219.CrossRefGoogle Scholar
 35. Mudde AN, Vries H de. The reach and effectiveness of a national mass media-led smoking cessation campaign in the Netherlands. Am Journ of Publ Health 1999; 89: 346–350.CrossRefGoogle Scholar
 36. Pankow JF, Tavakoli AD, Luo W, Isabelle LM. Percent free base nicotine in the tobacco smoke particulate matter of selected commercial and reference cigarettes. Chem Research in Toxico 2003;16: 1014–1018.CrossRefGoogle Scholar
 37. Peto R, Darby S, Deo H, Silcocks P, Whitley E, Doll R. Smoking, smoking cessation, and lung cancer in the UK since 1950: combination of national statistics with two case-control studies. Brit Med Journ 2000;321: 323–329.CrossRefGoogle Scholar
 38. Putte SJHM van den, Yzer MC, Berg BM ten, Steevels RMA. Nederland Start met Stoppen/ Nederland Gaat Door Met Stoppen: Evaluatie van de STIVORO campagnes rondom de jaarwisseling 2003–2004. Amsterdam: ASCOR (Universiteit van Amsterdam); 2005.Google Scholar
 39. Pieterse ME, Willemsen MC. Ontstaan en voorkomen van rookgedrag bij jongeren. In: Knol K, Hilvering C, Wagener DJTh, Willemsen MC. Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding. Lemna 2005; 283–299.Google Scholar
 40. Ring HZ, Valdes AM, Nishita DM, Prasad S, Jacob P, Tyndale RF, Swan GE, Benowitz NL. Gene-gene interactions between CYP2B6 and CYP2A6 in nicotine metabolism. Pharmacogenetic Genomics 2007; 17: 1007–1015.CrossRefGoogle Scholar
 41. Sanner T. Health effects associated with snuff use. In: Prins T, Willemsen M, Scholten C, Veen J van der. Oral tobacco: ENSP status report on Oral Tobacco. Brussel: ENSP (Eur Netw on Smok Preven) 2003; 11–35.Google Scholar
 42. Schulze A, Mons U, Edler L, Potschke-Langer M. Lack of sustainable prevention effect of the ‘Smoke-Free Class Competition’ on German pupils. Preventive Medicine 2006; 42: 33–39.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 43. Schippers GM, Emst AJ van. Zelfcontrole en verslaving. In: Handboek Verslaving. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum: B4342-1-28; 2000.Google Scholar
 44. Sowden AJ, Arblaster L. Mass media interventions for preventing smoking in Young people. Cochrane Database of Systematic reviews 1998, Issue 4. Art. No.: CD001006.Google Scholar
 45. STIVORO. Roken, de harde feiten: Volwassenen 2006. Den Haag: STIVORO; 2006.Google Scholar
 46. STIVORO. Wij laten rokers niet in de kou staan. Jaarverslag 2006. Den Haag: STIVORO; 2007a.Google Scholar
 47. STIVORO. Roken, de harde feiten: Jeugd 2007. Den Haag: STIVORO; 2007b.Google Scholar
 48. Thomas R, Perera R. School-based programmes for preventing smoking Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. art. No.: CD001293. DOI: 10.1002/14651858.Google Scholar
 49. U.S. Depart of Health, Educa and Welfare. Smoking and health. Report of the Advisory Committee in the Surgeon General of the Public Health service. Washington: U.S. PHS Publication No. 1103; 1964.Google Scholar
 50. U.S. Depart of Health, Educa and Welfare. The Health Consequences of Smoking. Supplement to the 1967 Public health Service Review. Washington: U.S; 1968.Google Scholar
 51. U.S. Depart of Health and Hum Serv. The Health Consequences of Smoking. A Report of the Surgeon General. Atlanta GA; 2004.Google Scholar
 52. Vartiainen E, Sukko A, Paavola M, et al. “No Smoking Class” competitions in Finland: their value in delaying the onset of smoking in adolescence. Health Promotion International 1996; 11: 189–192.CrossRefGoogle Scholar
 53. Verheugt FMA. Het cardiovasculaire apparaat en de bloedstolling. In Knol K, Hilvering C, Wagener DJTh, Willemsen MC. Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding. Utrecht: Lemma; 2005: 131–141.Google Scholar
 54. Vleeming W, Schenk E, Opperhuizen A. Van tabakszaad naar tabaksrook. In Knol K, Hilvering C, Wagener DJTh, Willemsen MC. Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding. Utrecht: Lemma; 2005: 27–41.Google Scholar
 55. Vries H de. Waarheen en waarvoor: is er toekomst voor gezondheidsbevordering en rookpreventie? Een reactie op de bijdrage van Rutger Engels. Gedrag en Gezondheid 2004; 32: 282–291.Google Scholar
 56. Vries H, Candel M de, Engels R, Mercken L. Challenges to the peer infl uence paradigm: results for 12-13 year olds from six European countries from the European Smoking Prevention Framework Approach study. Tobacco Control 2006; 15: 83–89.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 57. Wagena EJ. Cigarette Smoking, COPD and Psychological Problems. Academisch proefschrift, Maastricht; 2005.Google Scholar
 58. Wakefield M, Freeman J, Donovan R. Recall and response of smokers and recent quitters to the Australian National Tobacco Campaign. Tobacco Control 2003; 12 (Suppl II): ii15–ii22.PubMedGoogle Scholar
 59. Watson L, Boezen HM, Postma DS. Differences between males and females in the natural history of asthma and COPD. European Respiratory Monographs 2003; 25: 50–73.Google Scholar
 60. Westerik, H, Rijt GAJ van der. De millenniumcampagne ‘Stoppen met roken 2000’: Evaluatie van een campagne onder Nederlandse rokers. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen; 2001.Google Scholar
 61. Wheel van, Coebergh JWW, Drenthen, T, Schippers GM, Spiegel PI van, Anderson PD, Bladeren FA van, Veenendaal H van. Richtlijn ‘behandeling van tabaksverslaving’. Ned Tijdsch voor Geneesk 2005; 149: 17–21.Google Scholar
 62. Wiborg G, Hanewinkel R. Effectiveness of the ‘Smoke-free class competition’ in delaying the onset of smoking in adolescence. Preventive Medicine 2002; 35:241–249.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 63. Wiehe SE, Garrison MM, Christakis DA, Ebel BE, Rivara FP. A systematic review of school-based smoking prevention trials with long-term follow-up. Journ of Adoles Health 2005; 36: 162–169.CrossRefGoogle Scholar
 64. Wiers R. Slaaf van het onbewuste. Amsterdam: Bert Bakker; 2007.Google Scholar
 65. Willemsen MC, Vink J, Boomsma D. Roken en erfelijkheid. Tijdsch voor Gezondheidswet (TSG) 2001; 79: 79–85.Google Scholar
 66. Willemsen MC, Wagena EJ, Schayk CP van. De effectiviteit van stoppen-met-rokenmethoden die in Nederland beschikbaar zijn: een systematische review op basis van Cochrane-gegevens. Ned Tijdsch voor Geneesk 2003; 147: 922–927.Google Scholar
 67. World Bank. Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. Washington DC: the World Bank; 1999.Google Scholar
 68. Zeiger JS, Beaty TH, Liang KY. Oral clefts, maternal smoking, and TGFA: a meta-analysis of gene-environment interaction. Cleft Palate-Craniofacial Journal 2005; 42: 58–63.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Marc C. Willemsen
 • Andrée J. van Emst

There are no affiliations available

Personalised recommendations