Advertisement

Misbruik van en verslaving aan Medicatie

  • R. Holtrop

Het gebruik van stoffen om angst en slaapstoornissen te bestrijden is vermoedelijk zou oud als de mensheid. Alcohol en opiaten zijn al duizenden jaren onder andere gebruikt als slaapmiddel. Talloze kruiden en andere stoffen zijn met dit doel gebruikt, in Nederland kent men bijvoorbeeld al heel lang de valeriaan. Dat opiaten en alcohol grote nadelen hebben, en dus op een gegeven moment nauwelijks meer door artsen werden toegepast, leidde ertoe dat allerlei andere stoffen voor dit doel werden voorgeschreven. Bekend en berucht zijn de barbituraten. Deze stoffen, zeer effectief als het erom gaat rust en een betere slaap te bereiken, hadden grote nadelen. Sommigen werkten heel lang, zodat stapeling in het lichaam optrad, het verslavingspotentieel was groot en de therapeutische breedte klein. Dat laatste wil zeggen dat de afstand tussen een werkzame en dodelijke dosis maar klein is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

  1. Balkom AJLM van, Vliet IM van. De plaats van benzodiazepinen binnen de Richtlijn angststoornissen. Psyfar 2006; 1,4: 17–22.Google Scholar
  2. Farmacotherapeutisch Kompas. College voor zorgverzekeringen CVZ.Google Scholar
  3. Gezondheidsraad. Naar een doelmatig gebruik van benzodiazepinen. 1998.Google Scholar
  4. Haafkens J. Rituals of silence, long term tranquillizer use by women in the Netherlands. A social case study. Amsterdam: Het Spinhuis; 1997.Google Scholar
  5. Vissers FHJA. Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in het dagelijks leven,- determinanten, gevolgen en de rol van de huisarts. Maastricht; 1998.Google Scholar
  6. Zitman FG, Oude Voshaar RC, Kan CC. Stoppen met chronisch gebruik van benzodiazepinen. Psyfar 2006; 1,4: 9–16.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • R. Holtrop

There are no affiliations available

Personalised recommendations