Advertisement

De geschiedenis van opiaatgebruik is door Hans van Epen (2002) als volgt beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. Brink W van den, Hendriks VM, Blanken P, Huijsman IA, Ree JM van. Heroïne op medisch voorschrift, verkorte weergave van de rapportage, Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden. Utrecht; 2002.Google Scholar
 2. Driessen FMHM, Lelij B van de, Smeets HM. Effecten van hoge doses methadon: een gerandomiseerd lange termijn experiment op negen locaties: eindrapport. Utrecht: Bureau Driessen; 2003.Google Scholar
 3. Driessen FMHM. Methadonverstrekking in Nederland. In opdracht van Min van WVS. Utrecht: Bureau Driessen; 1990.Google Scholar
 4. Epen JH van. Drugsverslaving en alcoholisme. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 5. Gezondheidsraad. Het voorschrijven van heroïne aan verslaafden aan heroïne. Den Haag; 1995/12.Google Scholar
 6. Hovens JE, Hensel RW, Griffioen J. Doelstellingen van methadonprogramma's: een onderzoek in het veld. TADP 1984; 10: 19–27.Google Scholar
 7. Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ. Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. Annual review of neuroscience 21 2006; 29: 565–598.CrossRefGoogle Scholar
 8. Jong CAJ de, Hoek AFM van, Jongerhuis M. Richtlijn Detox, verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie. Resultaten Scoren. Amersfoort; 2004.Google Scholar
 9. Jong CAJ de, Krabbe PFM. Snelle detoxificatie van opiaten: wat voegt anesthesie toe? Korte termijn resultaten van een gerandomiseerde vergelijking tussen twee methoden van snelle detoxificatie bij opiaatafhankelijken. St Oedenrode: Novadic; 2002.Google Scholar
 10. Loth C, Oliemolen L, Jong C de. RIOB Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Resultaten Scoren. Amersfoort; 2005.Google Scholar
 11. Nationale drugs monitor. Utrecht: Trimbos Instituut; 2006.Google Scholar
 12. NIH Consensus Conference: Effective Medical Treatment of Opiate Addiction. JAMA 1998; 22: 280.Google Scholar
 13. Rigter H, Gageldonk A van, Ketelaars T, Laar M van. Hulp bij probleemgebruik van drugs. NDM. Utrecht: Trimbos Instituut; 2004.Google Scholar
 14. Rodenburg G, Spijkerman R, Eijnden R van de, Mheen D van. Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2005. Rotterdam: IVO; 2007.Google Scholar
 15. Smit BJ, Boer K. Drugs en zwangerschap. Bijblijven 1998; 10,8: 30–35.Google Scholar
 16. Stel J van de. Comorbiditeit. ZON MW State of the art 2006; deel 5.Google Scholar
 17. Wijngaard G van de, Verbraeck H. Methadon in de jaren negentig. Utrecht: WGU; 1990.Google Scholar
 18. Wilgenburg H van. Farmacologie en toxicologie van heroïne. Tijdsch Verslaving nr. 2 2006; 59–63.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Els Noorlander

There are no affiliations available

Personalised recommendations