Advertisement

Het gebruik van alcohol en drugs is al duizenden jaren oud. Bij gebruik in religies of als medicijn ontstonden de eerste regels over hoe het gebruik moest plaatsvinden. Al heel vroeg nemen de overheden maatregelen tegen misbruik. Zo besloot de Chinese keizer Yu in 2200 voor Christus belasting te gaan heffen op wijn om het excessieve drinken tegen te gaan. Een latere keizer legde hoge boetes op voor iedere keer dat iemand dronken was. Drastische maatregelen werden ook in het Romeinse Rijk genomen. In 81 na Christus vernietigde keizer Domitianus de helft van alle wijngaarden. Mensen die teveel dronken werden publiekelijk te schande gezet. De maatregelen waren niet gericht op het totaal verbieden van alcohol, maar wel op het matigen van gebruik.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. Broekhuizen J, Raven J. et al. Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004. Utrecht: Bureau Driessen; 2006.Google Scholar
 2. Dekker E. Beleid onder invloed. Utrecht: STAP; 2006.Google Scholar
 3. Inaba DS, Cohen W. Uppers, Downers, all arounders. Ashland: CNS Publications; 2000.Google Scholar
 4. Infectieziekten en sterfgevallen tengevolge van drugsgebruik. Jaarverslag 2007. Lissabon: EMCDDA; 2008.Google Scholar
 5. Laar M van. Drugsituation 2005 Report tot the EMCDDA. Utrecht: Trimbos-instituut; 2007.Google Scholar
 6. Laar M van. et al. Nationale Drug monitor. Jaarbericht 2006. Utrecht: Trimbos-instituut; 2007.Google Scholar
 7. Laar M van. Factsheet drugbeleid. Utrecht: Trimbos-instituut; 2005a.Google Scholar
 8. Monshouwer K. et al. Jeugd en riskant gedrag. Utrecht: Trimbos-instituut; 2004.Google Scholar
 9. Ooyen-Houben M van. Hoe werkt het Nederlandse drugbeleid. Justitie verken 2006; 32: 24–45.Google Scholar
 10. Ree E van. S&D 2000; (6): 293–302.Google Scholar
 11. Rodenburgh G. et al. Nationaal Prevalentieonderzoek middelengebruik 2005. Rotterdam: IV0; 2007.Google Scholar
 12. Snippe J. et al. Preventieve doorlichting cannabis sector. Groningen: Intraval; 2005.Google Scholar
 13. Stand van de drugsproblematiek in Europa. Jaarverslag 2006. Lissabon: EMCDDA; 2007.Google Scholar
 14. Stc 2000/250: Staatscourant 27 dec 2000 nr 250. Aanwijzing opiumwet. Den Haag: bsdu uitgevers; 2000.Google Scholar
 15. Stel JC Van Der. Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Hilversum: Verloren; 1995.Google Scholar
 16. Voortgangsrapportage Drugbeleid. Den Haag: Min VWS; 2002.Google Scholar
 17. VWS 2007 Brief alcoholbeleid, 20 Nov 2007. Den Haag: Min VWS; 2007.Google Scholar

Websites

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Roel Kerssemakers

There are no affiliations available

Personalised recommendations