Advertisement

Behandeling van verslaafden

 • Ruud Rutten

De afgelopen decennia is de hulpverlening aan verslaafden sterk geprofessionaliseerd met behulp van sociale en psychologische interventiestrategieën, zoals motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en minimale interventiestrategieën, maar ook zaken als case management en arbeids-, woon- en werkprojecten. Daarnaast heeft neurobiologisch en genetisch onderzoek een sterke impuls gegeven aan het medisch-biologisch denken over een verslaving. Er is inmiddels een aantal veelbelovende farmacologische ontwikkelingen, zoals medicijnen die het verlangen naar gebruik verminderen of die de werking van de verslavende stof blokkeren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. Alem VCM van, Schippers GM, Vlaanderen JL van. Alcoholgerelateerde problematiek en hulpverlening in Nederland in de periode 1994–2000: trends, informatiebronnen en hulpverleningscarrières. Houten: IVZ; 2002.Google Scholar
 2. Armor, DJ, Polich JM, Stambul HB. Alcoholism and treatment. Prepared for the US National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Santa Monica, CA: Rand Corp; 1976.Google Scholar
 3. Biersma S, Hoiting J, Valk V de, Bielerman B. Welbestede dagen, evaluatie project dagbesteding. Apeldoorn: Intraval; 2003.Google Scholar
 4. Blankers M. et al. Eerste ervaringen met internethulpverlening voor probleemdrinkers. MGV 2007; 1/2: 1026–1031.Google Scholar
 5. Bolten MP, Hesselink AJ. Kortdurende klinische psychotherapie en behandeleffecten op lange termijn, Tijdsch voor Psychother 1986; 12.Google Scholar
 6. Bool M. Handreiking casemanagement voor kinderen van verslaafde ouders. Utrecht: Resultaten Scoren; 2003.Google Scholar
 7. Boon B, Huiberts A. Drinkadvies op maat of voorlichtingsfolder: wat werkt beter? Rotterdam: Presentatie op het Nederlands Congres Volksgezondheid; 2004.Google Scholar
 8. Bransen E, 't Land H van, Wolf J. Gebruiksruimten in Nederland, trends en ontwikkelingen 2001–2003. Utrecht: Resultaten Scoren; 2004.Google Scholar
 9. Brink W Van Den, Hendriks VM, Blanken P, Huijsman IA, Ree JM van. Heroïne op medisch voorschrift, verkorte weergave van de rapportage. Utrecht: Centr Com Behan Heroïneverslaaf; 2002.Google Scholar
 10. Broek B Van Den, Merks M. Leefstijltraining 3, handleiding trainer. Utrecht/Amersfoort: Resultaten Scoren; 2003.Google Scholar
 11. Broek B Van Den, Merks M. Leefstijltraining 4, handleiding trainer. Utrecht/Amersfoort: Resultaten Scoren; 2003.Google Scholar
 12. Bruin C de, Brink W Van Den, Graaf R de. Alcoholisme: een chronische recidiverende ziekte? Verslaving, tijdsch over verslavingsproblem 2006; 2/1.Google Scholar
 13. Bureau NDM. Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2003. Utrecht: Bureau NDM; 2003.Google Scholar
 14. Callaghen RC, Taylor L, Cunningham JA. Does progressive stage transition mean getting better? A test of the Transtheoretical Model in alcoholism. Addiction 2007.Google Scholar
 15. Cramer EASM, Schippers GM. Zelfcontrole en ontwenning van harddrugs, eindrapport van een onderzoek naar de ontwikkeling en evaluatie van een zelfcontrole-programma voor druggebruikers, Nijmegen: Universiteitsdrukkerij KUN; 1994.Google Scholar
 16. Davidson R. The Transtheoretical Model, A Critical Overview. In: Miller WR, Heather N.: Treating Addictive Behaviors, New York/London; 1998.Google Scholar
 17. Diepraam A. Intramuraal Motivatie Centrum, Ontwikkelcentrum Sociaal Verslavingsbeleid in opdracht van GGZ Nederland. Utrecht: Resultaten Scoren; 2003.Google Scholar
 18. Doedens P, Meulders WAJ, Knibe RA. Handreiking bemoeizorg. Utrecht: GGZ Nederland; 2004.Google Scholar
 19. Duin D van, Glind G van de. Handleiding implementatie bij het protocol ADHD bij verslaving. Utrecht: Trimbos Instituut; 2004.Google Scholar
 20. Engelbertink M, Ouden R den, Engelbertink I. Het blijven toch je ouders, ervaringsverhalen van kinderen met verslaafde ouders. Lisse: Harcourt Assessment BV; 2004.Google Scholar
 21. Farkas AJ, Pierce JP, Gilpin EA, Zhu S, Rosbrook B, Berry C, Kaplan RM. Is stage-ofchange a useful measure of the likelihood of smoking cessation? Annals of Behavioural Medicine 1996; 18/2.Google Scholar
 22. Jong C de, Hoek AFM van, Jongerhuis M. Richtlijn Detox, verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie. Amersfoort: Resultaten Scoren; 2004.Google Scholar
 23. Jong C de, Roozen HG, Krabbe PFM, Kerkhof AJFM. Edocra, van detoxificatie naar abstinentie, eindrapportage. Amsterdam: Vrije Universiteit van Amsterdam; 2004.Google Scholar
 24. Koeter MWJ, Bakker M. Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) in voorbereiding bij WODC.Google Scholar
 25. Koeter MWJ, Maastricht AS van. De effectiviteit van verslavingszorg in een justitieel kader. Den Haag: ZonMw programma Verslaving; 2006.Google Scholar
 26. Kooyman M. The therapeutic community for addicts; intimacy, parent involvement and treatment outcome. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 1992.Google Scholar
 27. Laar MW van, Cruts AAN, Verdurmen JEE, Ooyen-Houben MMJ van, Meijer RF. Nationale Drug Monitor. Utrecht: Trimbos Instituut; 2007.Google Scholar
 28. 't Land H van, Duijvenbooden K van, Plas A Van Der, Wolf J. Opgenomen onder dwang. Utrecht: procesevaluatie strafrechtelijke opvang verslaafden; 2005.Google Scholar
 29. Linssen L, Graaf I de, Wolf J. Gebruiksruimten in beeld, handreiking bij de organisatie en inrichting. Trimbos-instituut en Landelijk Steunpunt Druggebruikers. Utrecht: Resultaten Scoren, GGZ Ned; 2002.Google Scholar
 30. Loth C, Oliemolen L, Jong C de. RIOB Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Amersfoort: Resultaten Scoren; 2005.Google Scholar
 31. Loth C, Oliemolen L, Jong C de. RIOB Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling, eindverslag van de ontwikkeling en evaluatie van een kleinschalige implementatie. Amersfoort: Resultaten Scoren; 2006.Google Scholar
 32. Marlatt GH, Gordon JR. Relapse prevention. New York; 1985.Google Scholar
 33. Miller R, Wilbourne P. Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction 2002; 97.Google Scholar
 34. Miller WR, Carroll KM. Rethinking Substance Abuse, what the science shows, and what we should do about it. The Guilford Press; 2006.Google Scholar
 35. Miller WR, Rollnick S. Motiverende gespreksvoering, een methode om mensen voor te bereiden op verandering. Ekklesia; 2005.Google Scholar
 36. Nagel J. Van Der. Lezing LVG en Verslaving. Apeldoorn; 2007.Google Scholar
 37. Narcotics Anonymous World Services Inc. Narcotics Anonymous NA; Anonieme Verslaafden; 2003.Google Scholar
 38. O'Farrell TJ, Fals-Stewart W. Alcoholmisbruik. Gezinstherapie; 2005.Google Scholar
 39. Onbenutte mogelijkheden. Handleiding voor de aansluiting tussen verslavingszorg en zelfhulpgroepen. Utrecht: Resultaten Scoren; 2004.Google Scholar
 40. Ouwehand AW, Mol A, Kuijpers WGT, Boonzajer Flaes S. Kerncijfers Verslavingszorg 2004. Lan Alc en Drugs Infor Syst. Houten: SIVZ; 2005.Google Scholar
 41. Postel MG, Jong CAJ de, Haan HA de. Does e-therapy for problem drinking reach hidden populations? Am J Psychiatry 2005; 162(12): 2393.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 42. Postel MG, Haan HA de, Jong CAJ de. Evaluation of an e-therapy program for problem drinkers: A pilot study.Google Scholar
 43. Posthuma T, Vos R. Dubbele Diagnose, Dubbele Hulp, richtlijnen voor diagnostiek en behandeling Utrecht : GGZ Nederland; 2003.Google Scholar
 44. Prochaska JO, DiClimente CC. The Transtheorerical Approach, Crossing traditional Boudaries of Therapy. Illinois: Homewood; 1984.Google Scholar
 45. Riper H, Smit F, Van Der Zanden R, Conijn B, Kramer J, Mutsaers K. E-Mental Health, High Tech, High Touch, High Trust. Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het Ministerie van VWS. Utrecht: Trimbos-Instituut, 2007.Google Scholar
 46. Rutten R, Hulshoff A. Het intramurale Motivatie-Centrum (IMC), klinische rehabilitatie tussen straat en systematische hulp. Handboek Verslaving nr 27; 2001.Google Scholar
 47. Rutten RJTh. Deeltijdbehandeling voor verslaafden in Nederland. Handboek verslaving; 1995.Google Scholar
 48. Schaap G. De therapeutische gemeenschap voor alcoholisten; diagnostiek, behandeling en effectiviteit bij afhankelijkheidsproblemen. Assen/Maastricht: Van Gorcum; 1987.Google Scholar
 49. Schippers G, Broekman T, Buchholz A. MATE handleiding en protocol. Amersfoort: Resultaten Scoren; 2008.Google Scholar
 50. Schippers GM, Broekman TG. The course of alcohol dependence, The course of drug dependence, Den Haag: ZonMw Programma verslaving; 2006.Google Scholar
 51. Schippers GM, Broekman TG. The course of alcohol dependence. The course of 19.7.11. Den Haag; 2006.Google Scholar
 52. Schippers GM, Brokken LCMH, Verweij JWM. Doorlichting voorlichting alcoholgebruik: Een protocol voor motivatie en assessment ten behoeve van vroegtijdige interventie bij alcoholproblematiek. Tijdsch voor alc, drugs e.a. psychotrope stoffen 1994; 20.Google Scholar
 53. Spicer J. The Minnesota Model. The evolution of the Multidisciplinary Approach to Addiction Recovery. Minnesota; 1993.Google Scholar
 54. Spreewenberg C. Tien kenmerken voor een ideaal disease management programma. In: Schrijvers AJP, Spreewenberg C, Laag H van der, Rutten G, Schene A, Linden B van der, Acampo M. Disease Management in de Nederlandse context. Utrecht: Igitur; 2006.Google Scholar
 55. Stel JC Van Der. Verslaving, co-morbiditeit verslaving plus een psychische stoornis. Den Haag: ZonMw Programma verslaving; 2006 (www.zonmw.nl).
 56. SVG Werkgroep Interventiematrix JVZ, in opdracht van de Beleidsgroep Justitiële Verslavingszorg, onderdeel van het programma Terugdringen Recidive, Interventies voor verslaafde justitiabelen. GGZ Nederland; 2004.Google Scholar
 57. Tielemans LIG, Jong C de. Richtlijn Casemanagers in de Verslavingszorg. Utrecht: Resultaten Scoren; 2007.Google Scholar
 58. Valk V de. ‘CVZ wil slaap- en kalmeringsmiddelen verder terugdringen. 1.86 miljoen Nederlanders is teveel.’ Pharmacologisch Weekblad 2004;139(49).Google Scholar
 59. Verdurmen J, Smit E, Monshouwer K, Bolier L. Jongeren en verslaving, de effectiviteit van behandelinterventies voor jongeren. Amersfoort: Resultaten Scoren; 2008.Google Scholar
 60. Verslaving. State of the art studies verslavingsonderzoek. Den Haag: ZonMw Programma verslaving; 2006.Google Scholar
 61. Wildt WAJM de. Nazorg na deeltijd en klinische behandeling Utrecht: Resultaten Scoren; 2005.Google Scholar
 62. Wildt WAJM de. Handleiding trainer leefstijltraining 1. Zeist; 2000a.Google Scholar
 63. Wildt WAJM de. Handleiding trainer leefstijltraining 2. Zeist; 2000b.Google Scholar
 64. Wittenberg S. Medicamenteuze behandeling terugvalpreventie alcoholafhankelijkheid. Literatuurstudie. Amersfoort: Resultaten Scoren (publicatie in voorbereiding).Google Scholar
 65. Wolf J, Mensink C, Lubbe P Van Der, Planije M. Casemanagement voor langdurig verslaafden. Utrecht: Resultaten Scoren; 2002.Google Scholar
 66. Zeegers M, Thuijls M, Hees M van. Invoering van trajectmatig werken in een complexe omgeving. Utrecht: GGZ Nederland; 2003.Google Scholar
 67. Zelfhulp. Literatuurstudie over de waarde van zelfhulpgroepen en 12 stappenprogramma's. Utrecht: Resultaten Scoren; 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Ruud Rutten

There are no affiliations available

Personalised recommendations