Advertisement

‘Mede’ gemaakt van honing en water is waarschijnlijk het oudste alcoholische drankje. Vermoedelijk is het toevallig ontstaan doordat honing en water op een warme plek met in de lucht zwevend gist in aanraking kwam. Achtduizend jaar geleden werd het al gedronken (Wikipedia). Uit gevonden stukken aardewerk uit Iran/Irak blijkt dat bier 5400 jaar voor Christus al bekend was (Inaba et al., 2000). In Egypte zijn papyrusrollen uit 3500 voor Christus gevonden met het recept voor wijn. Ook zijn er afbeeldingen in grafkamers gevonden waaruit duidelijk wordt dat de Egyptenaren al wijn konden maken en zelfs dronken werden. Een Egyptische priester wees al op de gevaren toen hij zei: “Ik verbied u naar de kroeg te gaan, u zijt gedegenereerd gelijk de beesten.”

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. American Psychological Association (APA). Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorders-IV (DSM-IV); 1994.Google Scholar
 2. Arts NJM. Het syndroom van Korsakov (1): ontstaan en geheugenstoornissen. Patient Care & gedragsneur 2004a; 8: 2–9.Google Scholar
 3. Arts NJM. Het syndroom van Korsakov (2): ontstaan en geheugenstoornissen. Patient Care & gedragsneur 2004b; 10: 10–16.Google Scholar
 4. Belois JJ van, Goos CJ. Min of meer Alcohol. In: Min of meer Alcohol 1979; 141–2.Google Scholar
 5. Bieleman B. et al. Aangeschoten Wild. Groningen: Bureau Intraval; 1998.Google Scholar
 6. CBS Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). In: Laar M van. et al. Nat. Drugsmonitor, Jaarbericht 2006; 139.Google Scholar
 7. Bijl RV. et al. Psychiatrische morbiditeit, zorggebruik en zorgbehoefte: Resultaten van de NEMISIS. Tijdschr voor gezondheidsweten 1998; 76(8): 446–475.Google Scholar
 8. Brink W van den. Verslaving: een chronisch recidiverende hersenziekte, Justitie verken 2006; 32: 59–72.Google Scholar
 9. Bruin H de. The craving withdrawal model for alcoholism. Amsterdam: Benecke NL; 2005.Google Scholar
 10. DeBellis MD, Clark DB. et al. Hippocampal volume in adolescent onset alcohol use disorders. Am Journ of psych 2000; 157: 737–744.CrossRefGoogle Scholar
 11. Dijck D van. et al. De prevalentie van probleemdrinken in Nederland: een algemeen bevolkingsonderzoek. Maastricht: Universiteit van Maastricht; 2005.Google Scholar
 12. Dijck D van. et al. De incidentie, remissie en chroniciteit van probleemdrinken in de algemene Nederlandse bevolking: een longitudinaal onderzoek. Maastricht: Universiteit van Maastricht; 2006.Google Scholar
 13. Donders N. De rol van genetische factoren bij alcoholverslaving. In: Alcohol en het genetisch venster 2006a; 23.Google Scholar
 14. Donders N. Verslaving als behandelbare hersenziekte. In: Alcohol en het genetisch venster 2006b; 23.Google Scholar
 15. Epen JH van. Drugsverslaving en alcoholisme. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 16. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding. Den Haag: Gezondheidsraad; 2006.Google Scholar
 17. Gezondheidsraad. Risico's van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: Gezondheidsraad; 2005.Google Scholar
 18. Inaba DS, Cohen WE. Uppers, Downers, All Arounders. Ashland: CNS Publications; 2000.Google Scholar
 19. KPMG. Kosten en baten van alcoholzorg en -preventie. Hoofddorp; 2001.Google Scholar
 20. Laar M van. et al. Jeugd en Riskant gedrag: Peilstationsonderzoek 2003. Utrecht: Trimbos-instituut; 2004.Google Scholar
 21. Laar M van. et al. Nationale Drugsmonitor, Jaarbericht 2006. Utrecht: Trimbos-instituut 2007; 157.Google Scholar
 22. Lemmens L. Minder drinken. Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2006.Google Scholar
 23. Lemmens P. Op je gezondheid implicaties voor beleid. In: Op je gezondheid Studiemiddag Project Alcohol Voorlichting en Preventie. Woerden: NIGZ; 2003.Google Scholar
 24. Meerkerk GJ. et al. NHG-standaard Problematisch alcoholgebruik. Huisarts en wetensch 2005; 48(6): 284–285.Google Scholar
 25. Ministerie van VWS. Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid. Den Haag: kamerstuk; 2007.Google Scholar
 26. NIGZ. Factsheet, matig alcoholgebruik en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Woerden: NIGZ; 2002.Google Scholar
 27. NIGZ. Ik ben zat en wie ben jij, achtergrond informatie voor het oplossen van de alcoholwetenschapsquiz. Woerden: NIGZ; 2003.Google Scholar
 28. Popelier A. Overdaad schaadt, een inventarisatie van de lichamelijke gevolgen van sociaal geaccepteerd alcoholgebruik en bingedrinken. Rotterdam: IVO; 2002.Google Scholar
 29. Productschap Dranken. Jaarverslag 2005. Rotterdam: Productschap Dranken; 2006.Google Scholar
 30. Productschap Wijn. Jaarverslag 2005. Den Haag: Productschap Wijn; 2006.Google Scholar
 31. Rodenburg G. et al. Nationaal Prevalentieonderzoek Middelengebruik. Rotterdam: IVO; 2007.Google Scholar
 32. Snel J. Alcohol nuchter bekeken. Assen: Koninklijke van Gorcum BV; 2000.Google Scholar
 33. Spieksma RP. Alcoholisme en probleemdrinken. Den Haag: Fred Jansen Drukkerij BV; 2000.Google Scholar
 34. Stel JC van der. Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Hilversum; 1995.Google Scholar
 35. Stel JC van der. Wat elke professional over verslaving moet weten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2007.Google Scholar
 36. Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Kerncijfers Verslavingszorg 2006. Houten: Stichting IVZ; 2007.Google Scholar
 37. Tapert SF. et al. Blood oxygen level dependent response and spatial working memory in alcohol use disordered adolescents. Alcoholism: clinical and experimental research 2004; 28: 1577–1586.CrossRefGoogle Scholar
 38. Tapert SF. et al. Reduced fractional anisotropy in the splenium of adolescents with alcohol use disorder. Proceedings of the International Society of Magnetic Resonance Medicine 2003; 11: 8217.Google Scholar
 39. Tapert SF, Schweinsburg AD. The human adolescent brain and alcohol use disorders. Recent developments in Alcoholism 2005; 17: 177–197.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 40. Theruvathu J. et al. Polyamines stimulate the formation of mutagenic 1,N2-propanodeoxyguanosine adducts from acetaldehyde. In: Nucleic Acids Research 2005; 33(11): 3513–20. nar.oxfordjournals.org.
 41. Valkenberg H, Lely N. et al. Alcohol en jongeren een ongelukkige combinatie. Medisch Contact on line; 2007.Google Scholar
 42. Verdurmen J. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos-instituut; 2006.Google Scholar
 43. World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases-10 (ICD-10); 1992.Google Scholar

Websites

 1. Over Islam. Het verbod op alcohol: overislam.nl .
 2. Wikipedia: wikipedia.org/wiki/mede (drank).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Roel Kerssemakers

There are no affiliations available

Personalised recommendations