Advertisement

Verslavingsgedrag en somatiek

 • Els Noorlander

Twee factoren maken de behandeling van verslaafden gemiddeld ingewikkelder dan die van patiënten met andere psychiatrische ziektebeelden. Ten eerste het gedrag dat veel verslaafden vertonen en dat door de omgeving als onaangenaam wordt ervaren. Ten tweede de somatischmedische kant van veel verslavingsproblematiek. In dit hoofdstuk wordt op deze punten dieper ingegaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. Aidsfonds. Amsterdam: website; 2006.Google Scholar
 2. Al-Anon familiegroepen: leven met een Alcoholist. Gouda.Google Scholar
 3. Bakker JK den. Verslaafd aan de Verslaafde. Kampen: Uitgeverij Kok; 1997.Google Scholar
 4. Bateson G. ‘De Cybernetica van het Zelf. Oorspr gepubliceerd als Steps to an Ecology of Mind; 1972. Heruitgegeven door University of Chicago Press; 2000.Google Scholar
 5. Brisset D. Denial in alcoholism: a sociological interpretation. J Drug Issues 1988; 18[3].Google Scholar
 6. Colijn M. De Droom van Mary. Ouders over hun drugsverslaafde kind. Zutphen: Land Stich Ouders van Drugsgebr; 1996.Google Scholar
 7. Draaiboek prikaccidenten. Bilthoven: Rijksinst voor Volksgezon en Milieu; 2005.Google Scholar
 8. Drake RE, McHugo GJ, Xie H, Fox M, Packard J, Helmstetter B. Ten-Year Recovery Outcomes for Clients With Co-Occurring Schizophrenia and Substance Use Disorders. Schizophrenia Bulletin 2006; 32(3): 464–473.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Epen JH van. Drugsverslaving en alcoholisme. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 10. Goldschmidt J, Green BL. A Rating Scale for Alcoholic Denial. J Nerv and Ment Dis 1988; 176 10.Google Scholar
 11. Henderson CD. Countering Resistance to Acceptance of Denial and the Disease Concept in Alcoholic Families. Alc Treatment Quarterly 1984; 1[4].Google Scholar
 12. Hool C, Uithof M. Ambulante hepatitis C behandeling voor drugsverslaafden. Tijdschr Verslaving 2006[2]; 2.Google Scholar
 13. Jaarrapport Tuberculose in Nederland. Den Haag: KNCV tuberculosefonds; 2008.Google Scholar
 14. Kanas N. Stress and alcoholic denial. J. Drug education 1984; 14[2].Google Scholar
 15. Keuls Yvonne. De moeder van David S. Baarn: Ambo;1980.Google Scholar
 16. Knapp Caroline. Drinking, a love story. (Drinken, een liefdesverhaal). Bantam Dell Pub Group; 1997.Google Scholar
 17. Lowry Malcolm. Under the Volcano. Penguin books; 1947.Google Scholar
 18. Nationaal Hepatitis Centrum, Amersfoort. Website 2007.Google Scholar
 19. Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: Rijksinstit voor Volksgez en Milieu; 2008.Google Scholar
 20. UNAIDS 2007, AIDS Epidemic Update. Genève: WHO; 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Els Noorlander

There are no affiliations available

Personalised recommendations