Advertisement

De effecten van preventie zijn herkenbaar als wordt gekeken naar de verkeersveiligheid in Nederland. Om een zo groot mogelijke verkeersveiligheid te bereiken, wordt er geïnvesteerd in het versterken van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren. Voorbeelden hiervan zijn het stellen van hoge eisen voor het rijbewijs, goede en veilige bewegwijzering en wegen, veilige auto's, goede verlichting op de fiets en een verbod om te rijden met alcohol op. Er wordt geïnvesteerd in voorzieningen, zoals oversteekplaatsen voor voetgangers, maar ook in regelgeving en handhaving: de kans om een boete te krijgen voor te hard rijden is de afgelopen jaren toegenomen. Verder wordt er veel voorlichting gegeven over hoe je op een zo veilig mogelijke manier aan het verkeer kunt deelnemen, onder andere over het veilig bevestigen van kinderzitjes, maar ook over de gevolgen van te hard rijden via televisieprogramma's. Al deze afzonderlijke activiteiten leiden gezamenlijk tot een bijdrage aan de hoofddoelstelling, namelijk een afname van het aantal verkeersdoden in Nederland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. Ajzen I. The theory of planned behaviour. Organi Behavior and Hum Decis Proces 1991; 50: 179–211.CrossRefGoogle Scholar
 2. Babor TF, Fuente JR de la, Saunders J, Grant M. Audit: the Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for use in primary care. Geneve: WHO; 1989.Google Scholar
 3. Bandura A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 1997.Google Scholar
 4. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Your, NY: Prentice-Hall; 1986.Google Scholar
 5. Blankers M, Kerssemakers R, Schrammada MH, Schippers GM. Eerste ervaringen met internet-zelfhulp voor probleemdrinkers. Maandbl Geestel Volksgezond 2007; 62(12).Google Scholar
 6. Bohlmeier E. Verslavingspreventie manifest. Voor een betere gezondheid en meer veiligheid. Zwolle: Stichting Cad, afdeling Preventie; 2004.Google Scholar
 7. Brug J, Schaalma H, Kok G, Meertens RM, Molen HT Van Der. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum; 2001.Google Scholar
 8. Cuijpers P, Scholten M, Conijn B. Verslavingspreventie. Een overzichtsstudie. Den Haag: ZonMw; 2006.Google Scholar
 9. Ellickson PL, Tucker JS, Klein DJ. Ten-year prospective study of public health problems associated with early drinking. Pediatrics 2003; 111(5): 949–955.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley; 1975.Google Scholar
 11. Gezondheidsraad. Van implementeren naar leren: het belang van een tweerichtingsverkeer tussen praktijk en wetenschap in de gezondheidszorg. Den Haag: Gezondheidsraad; nr 2000/18; 2000.Google Scholar
 12. Graaff D de. Validiteitsonderzoek. Test voor riskant druggebruik. Haarlem: Rescon, research & consultancy; 2003.Google Scholar
 13. Grant BF, Dawson DA. Age at onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and dependence: results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. Journ of Subst Abuse 1997; 9: 103–110.CrossRefGoogle Scholar
 14. Green LW, Kreuter MW. Health promotion and planning: An educational and ecological approach (3rd ed.). Mayfield: Mountain View; 1999.Google Scholar
 15. Hommels L. De verslaafde als vindplaats voor preventie?! Final paper Master of Public Health; 2007.Google Scholar
 16. Keijsers JFEM. Gefundeerd werken aan de kwaliteit van preventie. Tijdsch voor Gezondheidswetenschap 2003; 81(5): 229–230.Google Scholar
 17. Lesieur HR, Blume SB. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): a new instrument for the identification of pathological gamblers. Am Journ of Psychiatry 1987; 1444: 1184–1188.Google Scholar
 18. Matthys W, Vanderschuren LJMJ, Nordquist RE, Zonnevylle-Bender MJS. Verslaving deel 1. Factoren die bij kinderen en adolescenten een risico vormen voor gebruik, misbruik en afhankelijkheid van middelen. UMC Utrecht: Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen: ZonMW: 2006.Google Scholar
 19. McGuire WJ. Attitudes and attitude change. In: Lindzey G, Aronson E. The handbook of social psychology; 2: 233–235. New York: Random House; 1985.Google Scholar
 20. Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing: Preparing People to Change. New York: Guilford Press; 2002.Google Scholar
 21. Mrazek PJ, Haggerty R. Reducing risks of mental disorder: Frontiers for preventive intervention research. Washington: National Academy Press; 1994.Google Scholar
 22. Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum; 2003.Google Scholar
 23. Postel MG, Jong CAJ de, Haan HA de. Does e-therapy for problem drinkers reach hidden populations? Am Journ of Psychiatry 2005; 162: 2393.CrossRefGoogle Scholar
 24. Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and Processes of Self-Change in Smoking: Toward an Integrative Model of Change. Journ of Consult and Clinic Psychology 1983; 51: 390–395.CrossRefGoogle Scholar
 25. Prochaska JO, Redding CA, Evers KE. The transtheoretical model and stages of change. In: Glanz K, Rimer BK, Lewis FM. et al. Health behaviour and health education: theory, research and practice, 3rd ed; 99–0. San Francisco: Jossey-Bass; 2002.Google Scholar
 26. ResCon research & consultancy. De Gezonde School en genotmiddelen 1995–1998. Eindevaluatie. Haarlem: ResCon; 1999.Google Scholar
 27. Riper H, Smit F, Zanden R Van Der, Conijn B, Kramer J, Mutsaers K. E-mental health: high tech, high touch, high trust. Programmeringsstudie e-mental health in opdracht van het Ministerie van VWS. Utrecht: Trimbos-instituut; 2007.Google Scholar
 28. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 1996; 312: 71–72.PubMedGoogle Scholar
 29. Witte KE. Wat is preventie? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM; 2007.Google Scholar
 30. Vries H de, Dijkstra M, Kuhlman P. Self-efficacy: The third factor besides attitude and subjectieve norm as a predictor of behavioral intentions. Health Education Research 1988; 3: 273–282.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Hans Keizer

There are no affiliations available

Personalised recommendations