Advertisement

Internetverslaving

 • Gert-Jan Meerkerk
 • Regina van den Eijnden
Traditioneel wordt verslaving gerelateerd aan het gebruik of misbruik van middelen als heroïne, cocaïne, alcohol en tabak. De laatste decennia is echter de idee in opkomst dat ook bepaalde gedragingen, waarbij geen middel ingenomen wordt, een verslavende werking kunnen hebben (Potenza, 2006; Griffiths, 1996; Holden, 2001). Voorbeelden hiervan zijn gokverslaving, seksverslaving en, meer recentelijk, internetverslaving. Griffiths en Davies spreken, daar waar sprake is van excessieve mens-machine-interacties, van technologische verslavingen die zowel passief (bijv. televisie) als actief (bijv. computerspelen) van aard kunnen zijn en, evenals andere vormen van verslaving, gekenmerkt worden door:
 • saillantie of preoccupatie (subjectief ervaren belangrijkheid);

 • mood modification (stemmingsbeïnvloeding);

 • tolerantie;

 • onthoudingsverschijnselen;

 • confl ict (interpersoonlijk: met bijv. naasten, intrapersoonlijk bijv. gevoelens van wroeging dan wel confl icterend met andere activiteiten zoals werk of studie);

 • terugval (Griffiths & Davies, 2005).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. American Psychological Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. 1994: Washington: American Psychiatric Publishing; 1994.Google Scholar
 2. Amichai Hamburger Y, McKenna KYA. The Contact Hypothesis Reconsidered: Interacting via the Internet. Journal of Computer Mediated Communication 2006; 11(3): 825–843.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bainbridge WS. The scientific research potential of virtual worlds. Science 2007; 317(5837): 472–476.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Bellamy A, Hanewicz C. An exploratory analyses of the social nature of Internet addiction. Electronic Journal of Sociology 2001; 5; 3.Google Scholar
 5. Benschop A. Sociaal-psychologie van het internet. Verleidingen, dwangmatig internetgebruik en webverslaving. Internet 1998.Google Scholar
 6. Caplan SE. Preference for online social interaction: A theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. Communication Research 2003; 30(6): 625–648.CrossRefGoogle Scholar
 7. Caplan SE. Problematic Internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior 2002; 18(5): 553–575.CrossRefGoogle Scholar
 8. Caplan SE. Relations Among Loneliness, Social Anxiety, and Problematic Internet Use. CyberPsychology & Behavior 2007; 10(2): 234–242.CrossRefGoogle Scholar
 9. CBS. Statline databank. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2007.Google Scholar
 10. Chambers R, Potenza MN. Neurodevelopment, impulsivity, and adolescent gambling. Journal of Gambling Studies 2003; 19(1): 53–84.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Choi D, Kim J. Why People Continue to Play Online Games: In Search of Critical Design Factors to Increase Customer Loyalty to Online Contents. CyberPsychology & Behavior 2004; 7(1): 11–24.CrossRefGoogle Scholar
 12. Chou C, Hsiao MC. Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students' case. Computers & Education 2000; 35(1): 65–80.CrossRefGoogle Scholar
 13. Chou TJ, Ting CC. The role of fl ow experience in cyber-game addiction. CyberPsychology & Behavior 2003; 6(6): 663–675.CrossRefGoogle Scholar
 14. Comscore. Russia Has Fastest Growing Internet Population in Europe. Internet, cited 13 dec 2007.Google Scholar
 15. Comscore. Worldwide Online Gaming Community Reaches 217 Million People. Internet, cited 16 jan 2008.Google Scholar
 16. Cooper A. Sexuality and the Internet: Surfing into the New Millennium. CyberPsychology & Behavior 1998; 1(2): 181–187.CrossRefGoogle Scholar
 17. Danforth IDW. Addiction to Online Games: Classification and Personality Correlates. Internet, cited 27 jan 2005.Google Scholar
 18. Davidson RS, Walley PB. Computer fear and addiction: Analysis, prevention and possible modification. Journal of Organizational Behavior Management 1984; 6(3/4): 37–51.Google Scholar
 19. Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior 2001; 17(2): 187–195.CrossRefGoogle Scholar
 20. Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior 2002; 5(4): 331–345.CrossRefGoogle Scholar
 21. Dawe S, Loxton NJ. The role of impulsivity in the development of substance use and eating disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2004; 28(3): 343–351.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Derogatis LR, Lipman RS, Covi L. SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale-preliminary report. Psychopharmacology bulletin 1973; 9(1): 13–28.PubMedGoogle Scholar
 23. Eijnden R van den, Rooij T van, Meerkerk GJ. Excessief en compulsief internetgebruik: een kwalitatieve analyse, in Factsheet. Rotterdam: IVO; 2007.Google Scholar
 24. Eijnden R van den. et al., Online Communication, Compulsive Internet Use and Psychosocial Well-being among Adolescents: a Longitudinal Study. Developmental Psychology, in press.Google Scholar
 25. Goldberg LR. The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment 1992; 4(1): 26–42.CrossRefGoogle Scholar
 26. Griffiths MD. Behavioural addiction: an issue for everybody? Journal of Workplace Learning 1996; 8(3): 19–25.CrossRefGoogle Scholar
 27. Griffiths MD, Davies M. Does video game addiction exist? In: Handbook of Computer Game Studies, J. Raessens and J. Goldstein, Editors. 2005, MIT Press: Cambridge, p 359–369.Google Scholar
 28. Griffiths MD. Does Internet and computer “addiction” exist? Some case study evidence. CyberPsychology & Behavior 2000; 3(2): 211–218.CrossRefGoogle Scholar
 29. Grohol JM. Unprofessional Practices; On “Internet Addiction Disorder”; 1995. Internet, cited 8 jan 2008.Google Scholar
 30. Hall AS, Parsons J. Internet addiction: College student case study using best practices in cognitive behavior therapy. Journ of Mental Health Couns 2001; 23(4): 312–327.Google Scholar
 31. Holden C. ‘Behavioral’ Addictions: Do They Exist? Science 2001; 294(5544): 980–982.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. Internetworldstats. Internet usage statistics. World Internet Users and Population Stats. Internet, cited 13 dec 2007.Google Scholar
 33. Kraut R. et al. Internet paradox. A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am Psychologist 1998; 53(9): 1017–1031.CrossRefGoogle Scholar
 34. Lee YS. et al. Depression like characteristics of 5HTTLPR polymorphism and temperament in excessive internet users. Journ of Affect Disorders. In Press, corrected Proof.Google Scholar
 35. Leung L. Net-Generation Attributes and Seductive Properties of the Internet as Predictors of Online Activities and Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior 2004; 7(3): 333–348.CrossRefGoogle Scholar
 36. Meerkerk GJ. et al. The Compulsive Internet Use Scale (CIUS), Some psychometric properties.Google Scholar
 37. Meerkerk GJ. et al. The Relationship between Personality, Psychosocial well-being and Compulsive Internet Use: The Internet as Cyberprozac?Google Scholar
 38. Meerkerk GJ, Laluan AME, Eijnden RJJM van den. Internetverslaving: hoax of serieuze bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid? Rotterdam: IVO-reeks 2003; 30; 154.Google Scholar
 39. Meerkerk GJ. Pwned by the internet, Explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use, in Addiction Research Institute Rotterdam (IVO). Thesis. Rotterdam: Erasmus University; 2007.Google Scholar
 40. Meerkerk GJ. et al. Is Compulsive Internet Use related to Sensitivity to Reward and Punishment, and Impulsivity?Google Scholar
 41. Mitchell P. Internet addiction: genuine diagnosis or not? Lancet 2000; 355(9204): 632.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 42. Nichols LA, Nicki R. Development of a Psychometrically Sound Internet Addiction Scale: A Preliminary Step. Psych of Addictive Behaviors 2004; 18(4): 381–384.CrossRefGoogle Scholar
 43. Niemz K, Griffiths M, Banyard P. Prevalence of Pathological Internet Use among University Students and Correlations with Self-Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition. CyberPsychology & Behavior 2005; 8(6): 562–570.CrossRefGoogle Scholar
 44. Orford J. Problem Gambling and Other Behavioural Addictions 2005. Internet.Google Scholar
 45. Potenza MN. Should addictive disorders include non-substance-related conditions? Addiction 2006; 101 Suppl 1: 142–1.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 46. Putnam DE. Initiation and maintenance of online sexual compulsivity: Implications for assessment and treatment. CyberPsychology & Behavior, 2000; 3(4): 553–563.CrossRefGoogle Scholar
 47. Rau PLP, Peng SY, Yang CC. Time Distortion for Expert and Novice Online Game Players. CyberPsychology & Behavior 2006; 9(4): 396–403.CrossRefGoogle Scholar
 48. Robinson TE, Berridge KC. Addiction. Annual Review of Psychology 2003; 54: 25–53.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 49. Rooij T van, Eijnden RJJM van den. Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007. Ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van de opvoeding. Rotterdam: IVO; 2007.Google Scholar
 50. Shaffer HJ. The most important unresolved issue in the addictions: Conceptual chaos. Substance Use and Misuse 1997; 32(11): 1573–1580.CrossRefGoogle Scholar
 51. Shapira NA. et al. Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journ of Affective Disorders 2000; 57(1-3): 267–272.CrossRefGoogle Scholar
 52. Suler J. The online disinhibition effect. CyberPsychology & Behavior 2004; 7(3): 321–326.CrossRefGoogle Scholar
 53. Wallis D. The Talk of the Town, “Just Click No”. The New Yorker 1997; jan 13: 28.Google Scholar
 54. Wang W. Internet dependency and psychosocial maturity among college students. Intern Journ of Hum Comp Studies 2001; 55(6): 919–938.CrossRefGoogle Scholar
 55. Widyanto L, McMurran M. The Psychometric Properties of the Internet Addiction Test. CyberPsychology & Behavior 2004; 7(4): 443–450.CrossRefGoogle Scholar
 56. Yang CK. et al. SCL-90-R and 16PF profiles of senior high school students with excessive internet use. Can Journ of Psychiatry 2005; 50(7): 407–414.Google Scholar
 57. Yang CK. Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. Acta Psychiatrica Scandinavica 2001; 104(3): 217–222.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 58. Yoo HJ. et al. Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction. Psychiatry and clinical neurosciences 2004; 58(5): 487–494.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 59. Young KS. et al. Cyber disorders: The mental health concern for the new millennium. CyberPsychology & Behavior 1999; 2(5): 475–479.CrossRefGoogle Scholar
 60. Young KS. Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype. Psychological Reports 1996; 79(3 Pt 1): 899–902.PubMedGoogle Scholar
 61. Yuen CN, Lavin MJ. Internet Dependence in the Collegiate Population: The Role of Shyness. CyberPsychology & Behavior 2004; 7(4): 379–383.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Gert-Jan Meerkerk
 • Regina van den Eijnden

There are no affiliations available

Personalised recommendations