Advertisement

De eerste bewijzen dat mensen gokten zijn al 40.000 jaar oud. Op muurschilderingen is te zien dat mensen toen met kleine botjes van een schaap of een hond gokten. In het huidige Zuidoost Irak werd 5000 voor Christus al een spel met dobbelstenen gespeeld (het koningsspel van Ur). Onze huidige dobbelsteen, waarbij de som van de nummers van de tegengestelde kanten altijd 7 is, is van 1200 voor Christus.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. American Psychological Association (APA). Diagnostical and statistical Manual For Mental Disorders-IV (DSM-IV); 1994.Google Scholar
 2. Benschop A, Korf DJ. Natuurlijk verloop in kansspeldeelname en -problematiek. Amsterdam: Bonger instituut voor criminologie; 2006.Google Scholar
 3. Beschikking Casinospelen, artikel 8; 1996.Google Scholar
 4. Beschikkingen Postcodeloterij, Bankgiro loterij, Sponsorloterij.Google Scholar
 5. Bruin D de, Braam R. Meerspelers. Utrecht/Amsterdam: CVO UvA; 2006.Google Scholar
 6. Bruin D de, Meierman C. et al. Verslingerd aan meer dan een spel. Utrecht: CVO; 2005.Google Scholar
 7. Bruin D de, Leenders F. e.a. Gasten van Holland Casino. Utrecht: CVO; 2001.Google Scholar
 8. College van toezicht op de kansspelen. Jaarverslag 2005. Den Haag; 2006.Google Scholar
 9. Holland Casino. Inzicht, het jaar 2005. Hoofddorp; 2006.Google Scholar
 10. Holland Casino. Inzicht, het jaar 2006. Hoofddorp; 2007.Google Scholar
 11. Lampert M, Lelij B van der. et al. Kansspelen via nieuwe media. Amsterdam: Motivaction; 2005.Google Scholar
 12. Lesieur H, Rosenthal R. pathological gambling: a review of the literature. Journal of gambling studies 1991; 7(1): 5–39.CrossRefGoogle Scholar
 13. Lesieur H, Blume S. The SOGS: a new instrument for the identification of pathological gamblers. Am Journ of Psychiatry 1987; 144: 1184–1188.Google Scholar
 14. Nederlandse Staatsloterij. Wat geluk betreft. 1991.Google Scholar
 15. Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Ladis. Houten: IVZ; 1995.Google Scholar
 16. Stichting IVZ. Kerncijfers Verslavingszorg 2006. Houten: IVZ; 2007.Google Scholar
 17. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Speelautomatenbesluit 2000. Den Haag: Staatsblad; 2000.Google Scholar
 18. Wet op de kansspelen. 1964.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Roel Kerssemakers

There are no affiliations available

Personalised recommendations