Advertisement

Doping

 • Olivier de Hon
 • Bart Coumans

Het is lastig om een exacte definitie te geven van het woord ‘doping’. Over het algemeen gaat het om het misbruik van geneesmiddelen met als doel de sportprestatie te verbeteren. Maar niet alle middelen die op de dopinglijst staan zijn geneesmiddelen, en bovendien zijn er via die dopinglijst ook enkele methoden verboden waarbij geen middelen aan te pas komen. Om het begrip nog gecompliceerder te maken, staan er op de dopinglijst ook meerdere bekende verdovende en stimulerende middelen die elders in dit boek uitgebreid aan bod komen. Ten slotte zijn er middelen die als doping gebruikt worden, maar die niet op de dopinglijst staan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

 1. Antonio J, Stout JR. Sports supplements. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.Google Scholar
 2. Augé WK, Augé SM. Naturalistic observation of athletic drug-use patterns and behavior in professional-caliber bodybuilders. Substance Use & Misuse 34(2) 1999; 217–249.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bahrke MS, Yesalis CE. Performance-enhancing substances in sport and exercise. Champaign USA: Human Kinetics Publishers; 2002.Google Scholar
 4. Boer A de, Haren SF van, Hartgens F, Boer D de, Porsius AJ. Onderzoek naar het gebruik van prestatieverhogende middelen bij bodybuilders in Nederland. Rotterdam: NeCeDo; 1996.Google Scholar
 5. Detmar SB, Wiefferink CH, Vogels T, Paulussen TGWM. Sporters en sportschoolhouders over het gebruik van prestatieverhogende middelen in de sportschool. Capelle a/d IJssel: NeCeDo; 2003.Google Scholar
 6. Dopingautoriteit. Jaarverslag 2006. Capelle a/d IJssel: Dopingautoriteit; 2007.Google Scholar
 7. Europese Commissie. Dopingbekämpfung in kommerziel geführten Fitnessstudios. Brussel: Europese Commissie; 2002.Google Scholar
 8. Haisma HJ, Hon O de. Gene doping. Int J Sports Med 2006; 27(4): 257–266.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Hartgens F, Kuipers H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Med 2004; 34(8): 513–554.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Hon O de, Kleij R van. Kwaliteit van illegale dopingmiddelen. Een inventarisatie van de kwaliteit van illegaal verhandelde dopinggeduide middelen en de gezondheidsrisico's bij gebruik. Capelle a/d IJssel: NeCeDo; 2005.Google Scholar
 11. Houlihan B. Dying to win – doping in sport and the development of anti-doping policy. Strasbourg: Council of Europe Publishing; 1999.Google Scholar
 12. Koert W, Kleij R van. Handel in doping. Een verkennend onderzoek naar de handel in dopinggeduide middelen in Nederland. Rotterdam: NeCeDo; 1998.Google Scholar
 13. Llewellyn W. Anabolics (6th edition). Jupiter USA: Body of science; 2007.Google Scholar
 14. Oldersma F, Snippe J, Bieleman B. Doping en handel. Onderzoek naar aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren. Groningen/Rotterdam: Intraval; 2002.Google Scholar
 15. Rodenburg G, Spijkerman R, Eijnden R Van Den, Mheen D van de. Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2005. Rotterdam: IVO; 2007.Google Scholar
 16. Snippe J, Ogier C, Naayer H, Bieleman B. Stimulerende zaken opgespoord. Evaluatie wetswijziging bestrijding doping in de sport. Groningen/Rotterdam: Intraval; 2005.Google Scholar
 17. Vogels T, Brugman E, Coumans B, Danz MJ, Hirasing RA & E van Kernebeek. Lijf, Sport & Middelen, een verkennend onderzoek naar het gebruik van prestatie verhogende middelen bij jonge mensen. Leiden: TNO – Gezondheidsonderzoek; 1994.Google Scholar
 18. Wiefferink K, Detmar S, Hon O de, Vogels T, Paulussen T. Topsport en doping. Onderzoek naar determinanten van het gebruik van dopinggeduide middelen onder topsporters en evaluatie van het antidopingbeleid in Nederland. Capelle a/d IJssel: NeCeDo; 2005.Google Scholar
 19. Yesalis CE. Anabolic steroids in sports and exercise. Champaign USA: Human Kinetics Publishers; 2000.Google Scholar

Websites

 1. www.bodybuilding.com: hoe gebruikers tegen doping aankijken.
 2. www.dopingautoriteit.nl: alles over doping.
 3. www.100procentdopefree.nl: sporters tegen doping.
 4. www.eigenkracht.nl: adviezen over dopingvrije fitness.
 5. www.ergogenics.org: nieuwsbrief over ergogene middelen.
 6. www.wada-ama.org: wereldwijde antidoping organisatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Olivier de Hon
 • Bart Coumans

There are no affiliations available

Personalised recommendations