Advertisement

8 Wassen, kleden en persoonlijke verzorging

 • Miebet van der Smagt

Samenvatting

Wassen, kleden en persoonlijke verzorging zijn activiteiten die vallen onder de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn aangeleerde activiteiten die zich, onder invloed van familie, vrienden en sociaal-culturele factoren, ontwikkelen tot levenslange gewoontes.

Literatuur

 1. Achterberg Th van, Bours GJJW, Strijbol NCM. Effectief verplegen 3. Dwingeloo: Kavanah, 2006.Google Scholar
 2. Affolter FD. Perception, interaction and language: interaction of daily living: the root of development. Berlijn: Springer Verlag, 1991.Google Scholar
 3. Commissie CVA-revalidatie. Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2001.Google Scholar
 4. Fröhlich A. Basale stimulatie. Garant: Leuven, 1995.Google Scholar
 5. Gelmers HJ. Neurologie voor verpleegkundigen. Assen: Van Gorcum, 2008.Google Scholar
 6. Ma HI, Trombly A. Synthesis of the effects of occupational therapy for persons with stroke, part II: remediation of impairments. Am J Occup Ther 2002;56(3):260-74.Google Scholar
 7. McFarland GK, McFarland, EA. Nursing diagnosis & interventions; planning for patient care. St Louis/Baltimore/Philadelphia/Toronto: Mosby Company, 1989.Google Scholar
 8. NVNVV. Richtlijn verpleging en verzorging van mensen met de ziekte van Parkinson. Uitgave Nederlandse Vereniging neuro-verpleegkundigen en verzorgenden, 2001.Google Scholar
 9. Rasquin SMC, Heugten CM van (red.). Richtlijn cognitieve revalidatie niet-aangeboren hersenletsel. Nijmegen: Consortium Cognitieve Revalidatie, 2007.Google Scholar
 10. Scheiris J, Thiery E, De Deyn PP, Hove H van (red.). Geheugenstoornissen: revalidatie en psychosociale zorg. Leuven/Leusden: Acco, 2003.Google Scholar
 11. Steultjes EMJ, Dekker J, Bouter LM, Nes JCM van de, Cup EHC, Ende CHM van den. Occupational therapy in stroke patients: a systematic review. Stroke 2003;34(3):676-85.Google Scholar
 12. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Miebet van der Smagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations