Advertisement

7 Mobiliteit

  • Paul van Keeken
  • Berna Rood
  • Marria Wester
Chapter

Samenvatting

Mobiliteit maakt onderdeel uit van het vermogen om te bewegen. We zijn altijd in beweging. Eten, praten, lopen, lachen; het heeft allemaal met bewegen te maken. Bewegen is gedrag. Door middel van bewegen tonen we anderen wat onze gemoedstoestand is, wat wij vinden van onze medemens en van onze omgeving.

Literatuur

  1. Bloem B. Stoornissen van gaan en staan: houdings- en balansstoornissen. Amsterdam: VU Uitgeverij, 2003.Google Scholar
  2. Bouwman LN. Medische fysiologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.Google Scholar
  3. Burgerhout WG, Mook GA, Morree JJ de, Zijlstra WG (red.). Fysiologie. Leerboek voor paramedische opleidingen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2001.Google Scholar
  4. Commissie CVA-Revalidatie. Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2001.Google Scholar
  5. Cranenburgh B van. Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009.Google Scholar
  6. Cranenburgh B van. Neurorevalidatie; uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2004.Google Scholar
  7. Cranenburgh B van. Neurowetenschappen. Een overzicht. Utrecht: De Tijdstroom, 1997.Google Scholar
  8. Deelman BG. Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom, 2006.Google Scholar
  9. Franke CL, Limburg M (red.). Handboek cerebrovasculaire aandoeningen. Utrecht: De Tijdstroom, 2006.Google Scholar
  10. Groenewegen HJ. Bewegingsstoornissen. Bewegen: de rol van de basale ganglia. Amsterdam: VU Uitgeverij, 2003.Google Scholar
  11. Hafsteinsdóttir T, Schuurmans M. Verpleegkundige revalidatierichtlijn beroerte. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009.Google Scholar
  12. Hijdra A, Koudstaal PJ, Roos RAC. Neurologie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
  13. Kuks JBM, Snoek JW. Klinische neurologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.Google Scholar
  14. Leyden J van. Psychologische functieleer, theorie, techniek en toepassing. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.Google Scholar
  15. Lukassen H. Handboek Spierziekten. Baarn: De Kern, 2002.Google Scholar
  16. Mulder T. De geboren aanpasser. Over beweging, bewustzijn en gedrag. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2003.Google Scholar
  17. Vandermeulen JAM, Derix MMA, Avezaat CJJ, Mulder Th, Strien JW van. Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
  18. Vingerhoets G, Lannoo E. Handboek neuropsychologie. De biologische basis van het gedrag. Leuven: Acco, 1998.Google Scholar
  19. Vingerhoets G, Lannoo E. Handboek neuropsychologie. De biologische basis van het gedrag. Leuven: Acco, 2002.Google Scholar
  20. Visser M de, Vermeulen M, Wokke JHJ. Neuromusculaire ziekten. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999.Google Scholar
  21. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001 (Nederlandse vertaling 2002).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Paul van Keeken
  • Berna Rood
  • Marria Wester

There are no affiliations available

Personalised recommendations