Advertisement

6 Communicatie

 • Hanneke Kalf
 • Renske de Vries

Samenvatting

De ICF, de Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health (2001), beschrijft algemene en specifieke aspecten van communicatie via taal, tekens en symbolen, inclusief het begrijpen en produceren van boodschappen, converseren en het gebruiken van communicatieapparatuur en -technieken (d310 t/m d360).

Literatuur

 1. Balkom H van, Welle Donker M. Kiezen voor communicatie. Nijkerk: Intro, 1994.Google Scholar
 2. Bartels M, Bergink P, Bongers M, Slabbekoorn M. Afasie Voorlichtingsklapper. Arnhem: Stichting Afasie Nederland, 2000.Google Scholar
 3. Bayles K, Kaszniak AW. Communication and cognition in normal aging and dementia. Austin, Texas: Pro-Ed, 1987.Google Scholar
 4. Commissie CVA-Revalidatie. Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2001.Google Scholar
 5. Cranenburgh B van. Neuropsychologie, over gevolgen van hersenbeschadiging. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009.Google Scholar
 6. Dharmaperwira-Prins RII. Communicatiestoornissen bij rechterhemisfeer-dysfunctie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.Google Scholar
 7. Dharmaperwira-Prins RII, Maas WHG. Afasie. Beschrijving, onderzoek en behandeling. Amsterdam: Pearson Assessment and Information, 1998.Google Scholar
 8. Douglas JBL, Barry S. The evidence base for the treatment of aphasia after stroke. In: Reilly S, Douglas J, Oates J, eds. Evidence-based practice in speech pathology. London: Whurr Publishers, 2004.Google Scholar
 9. Duffy JR. Motor speech disorders. Substrates, differential diagnosis and management. St Louis: Elsevier Mosby, 2005.Google Scholar
 10. Ellis AW, Young AW. Human cognitive neuropsychology. 2nd ed. Hove: Psychology Press Ltd., 1995.Google Scholar
 11. Jager-Geurts MH, Bots ML. Epidemiologie van beroerte. In: Franke CL, Limburg M, eds. Handboek cerebrovasculaire aandoeningen. Utrecht: De Tijdstroom, 2006.Google Scholar
 12. Jonker C, Verhey FRJ, Slaets JPJ. Alzheimer en andere vormen van dementie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar
 13. Kwakkel G, Peppen RPS, Cup EHC van, Kalf JG, Fascotti L. Revalidatie na een beroerte 3: effectiviteit. In: Franke CL, Limburg M, eds. Handboek cerebrovasculaire aandoeningen. Utrecht: De Tijdstroom, 2006.Google Scholar
 14. Lau LM de, Giesbergen PC, Rijk MC de, Hofman A, Koudstaal PJ, Breteler MM. Incidence of parkinsonism and Parkinson disease in a general population: the Rotterdam Study. Neurology 2004;63(7):1240-44.Google Scholar
 15. Miller N, Allcock L, Jones D, Noble E, Hildreth AJ, Burn DJ. Prevalence and pattern of perceived intelligibility changes in Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78(11):1188-90.Google Scholar
 16. Verschaeve M, Duinker-Kloeke G, Muller-Pieterse I, Regoort A. Gespreksboek. Arnhem: Stichting Afasie Nederland, 1998.Google Scholar
 17. Verschaeve M. Het gespreksboek binnen de semantische therapie. Arnhem: Stichting Afasie Nederland, 1994.Google Scholar
 18. Vries L de. Omgaan met het Taalzakboek. Arnhem: Stichting Afasie Nederland, 1990.Google Scholar
 19. Vries L de. Richtlijnen voor de communicatie met mensen met afasie. Arnhem: Stichting Afasie Nederland, 1994.Google Scholar
 20. Vries L de, Stumpel HJEJ, Stoutjensdijk O, Barf HA. Taalzakboek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information, 2001.Google Scholar
 21. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Hanneke Kalf
 • Renske de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations