Advertisement

4 Ethiek

 • Carlo Leget

Samenvatting

Wanneer mensen over ‘ethiek’ of ‘ethische kwesties’ beginnen, gaat het vaak over problemen, dilemma’s of moeilijke situaties. En die zijn er genoeg voor neuroverpleegkundigen. Het verhaal van meneer Van Velzen (casus 4.1) is hier een voorbeeld van. Toch valt ethiek niet helemaal samen met problemen en dilemma’s.

Literatuur

 1. Beauchamp T, Childress J. Principles of biomedical ethics. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2001.Google Scholar
 2. Dartel H van, Manschot H. In: gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom, 2003.Google Scholar
 3. Have HAMJ ten, Meulen RHJ ter, Leeuwen E van. Medische ethiek. 3e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.Google Scholar
 4. Koopmans RTCM, Sindram IPC, Dekkers WJM. Bewust weigeren van vocht en voedsel in een verpleeghuis om te overlijden: een zaak voor dokter en patiënt? Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:536-39.Google Scholar
 5. Kuhse H. Some reflections on the problem of advance directives, personhood, and personal identity. Kennedy Institute of Ethics Journal 1999;9(4);347-64.Google Scholar
 6. Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel I: Rechten van mensen in de gezondheidszorg. 5e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.Google Scholar
 7. Steinkamp N, Uertz I. De Nijmeegse methode voor moreel beraad op de werkvloer. In: Pijnenburg M, Nuy M, red. Abstineren. Morele overwegingen bij het staken van levensverlengend handelen. Budel: Damon, 2002, pp. 17-23.Google Scholar
 8. Tongeren P van. Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek. Amsterdam: SUN, 2003.Google Scholar
 9. Tronto J. Moral boundaries. A political argument for an ethic of care. New York/London: Routledge, 1993.Google Scholar
 10. Walker MU. Moral understandings. A feminist study in ethics. New York/London: Routledge, 1998.Google Scholar
 11. Widdershoven G. Ethiek in de kliniek. 2e druk. Amsterdam: Boom, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Carlo Leget

There are no affiliations available

Personalised recommendations