Advertisement

3 Functies en stoornissen

 • Paul van Keeken
 • Hanna van Hemert-van der Poel

Samenvatting

Patiënten met een neurologische aandoening onderscheiden zich van andere patiëntengroepen doordat zij te kampen hebben met een combinatie van mentale of cognitieve, sensorische en emotionele stoornissen. Deze stoornissen kunnen per patiënt qua ernst sterk wisselen en ook de combinatie van stoornissen verschilt van patiënt tot patiënt.

Literatuur

 1. Deelman BG, Eling PATM, Haan EHF de, Zomeren AH van. Klinische neuropsychologie. 8e druk. Amsterdam: Boom, 2004.Google Scholar
 2. Hijdra A, Koudstaal PJ, Roos RAC. Neurologie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003. Google Scholar
 3. Hijdra A. Klinische diagnostiek bij vergeetachtigheid. In: Biemond cursus: cognitieve stoornissen. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 2006, pp. 5-12.Google Scholar
 4. Kuks JBM, Snoek JW. Klinische neurologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.Google Scholar
 5. Rood WB. Verpleegproblemen bij CVA-patiënten. In: Effectief verplegen 3. Dwingelo: Kavanah, 2006.Google Scholar
 6. Vandermeulen JAM, Derix MMA, Avezaat CJJ, Mulder Th, Strien JW van. Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
 7. Vingerhoets G, Lannoo E. Handboek Neuropsychologie. De biologische basis van het gedrag. Leuven: Uitgeverij Acco, 2002.Google Scholar
 8. Wade DT. Measurement in neurological rehabilitation. Oxford: Oxford University Press, 1992.Google Scholar
 9. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Paul van Keeken
 • Hanna van Hemert-van der Poel

There are no affiliations available

Personalised recommendations