Advertisement

2 Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel

  • Henk Hoff
  • Jan Kuks

Samenvatting

De functionele eenheid van het zenuwstelsel is de zenuwcel ofwel het neuron, bestaande uit een cellichaam, axon en dendrieten. In het cellichaam bevinden zich de celkern en verschillende organellen die verantwoordelijk zijn voor onder andere eiwitsynthese en energievoorziening.

Literatuur

  1. Huizing EH, et al., Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.Google Scholar
  2. Kuks JBM, Snoek JW. Klinische neurologie, 16e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.Google Scholar
  3. Tervoort MJ, Jüngen IJD. Medische en fysiologie en anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Henk Hoff
  • Jan Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations