Advertisement

1 De professie van de neuroverpleegkundige

 • Paul van Keeken
 • Marria Wester

Samenvatting

De huidige maatschappij heeft een belangrijke invloed op de verpleegkundige beroepsuitoefening. Zo zorgen demografische veranderingen als vergrijzing, de verschillende culturen, individualisering, zelfbewustzijn en mondigheid van de burger, de afname van het aantal jongeren (potentiële beroepsbeoefenaren) en een toename van het aantal alleenstaanden voor een grotere vraag naar verpleegkundige zorg op maat.

Literatuur

 1. AVVV. Beroepsdeelprofiel Neuroverpleegkundige. Utrecht: Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden, 2004.Google Scholar
 2. Banich MT. Cognitive neuroscience and neuropsychology. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 2004.
 3. Bos ES. Competentie, verheldering van een begrip. Heerlen: Open Universiteit, 1998.Google Scholar
 4. Cranenburgh B van. Neurorevalidatie; uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2004. Google Scholar
 5. Geerdink A, Jongepier P. Naar een hanteerbaar competentiebegrip. Nijmegen: IOWO, 2002. Google Scholar
 6. Hickey JV. The clinical practice of neurological and neurosurgical nursing. 4th ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 1997.Google Scholar
 7. Kaemingk M, Esch M van, Horstink M, Rood B, Smaets C, Spaendonk K, Swart B de, Tinselboer L. Multidisciplinaire zorgplannen Parkinson. Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie. Arnhem: Drukkerij Kemperman, 2003.Google Scholar
 8. Kalf H, Rood B, Dicke H, Keeken P van. Slikstoornissen bij volwassenen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.Google Scholar
 9. Kant J, Srenger C. Faciliteren van kenniskringen, praktijkboek voor begeleiders van groepen die kennis willen delen en ontwikkelen. Soest: Uitgeverij Nelissen, 2004.Google Scholar
 10. Keeken P van, Woerd N van der. European Competence Profile. ECP-4-project van Leonardo da Vinci Nederland. Den Bosch, 2008. www.neuroblend.eu Google Scholar
 11. Murrell R. Quality of life and neurological illness: a review of the literature. Neuropsychol Rev 1999;9:209-29.Google Scholar
 12. Onstenk J, Bruijn E de, Berg J van den. Een integraal concept van competentiegericht leren en opleiden, achtergronden en theoretische verantwoording. ’s-Hertogenbosch: CINOP, 2004.Google Scholar
 13. Pool A, et al. Met het oog op de toekomst. Utrecht: NIZW, 2001.Google Scholar
 14. Smith MK. InfED encyclopedia. Competence and competency. UDACE, 1996, revised 2005. http://www.infed.org/biblio/b-comp.htm
 15. Smith KW, Avis NE, Assmann SF. (1999). Distinguishing between quality of life and health status in quality of life research: A meta-analysis. Qual Life Res 1999;8(5):447-59.Google Scholar
 16. Wester M, et al. NVNV. Functieprofiel voor neuroverpleegkundigen. Duiven: De Reus Communicatie en Publiciteit, 2001.Google Scholar
 17. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001. (Nederlandse vertaling 2002).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Paul van Keeken
 • Marria Wester

There are no affiliations available

Personalised recommendations