Advertisement

Bijlage: De inzet van hulpmiddelen

  • Geert Teerling

Abstract

In de zorg voor de neurologische patiënt maakt de neuroverpleegkundige gebruik van diverse hulpmiddelen die in de zorgverlening aan deze groep noodzakelijk zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Technische hulpmiddelen voor personen met een handicap. Classificatie en terminologie. NEN Mediscope nr.3/2007. Delft: Nederlands Normalisatie-Instituut, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Geert Teerling

There are no affiliations available

Personalised recommendations