Advertisement

14 De rol van naasten, hulpverleners en zorgsystemen

 • Marjan Hurkmans
 • Go Verheijden

Samenvatting

Bij het ontstaan van een neurologische aandoening is het belangrijk om te onderkennen dat de aandoening en haar consequenties niet alleen de persoon met het letsel zelf treffen maar ook de familie. Het is vaak een angstige, onzekere periode waarin een gezonde persoon een patiënt wordt met een onzekere toekomst.

Literatuur

 1. Beneken genaamd Kolmer DM. De kunst van het ontmoeten: onderzoek, scholing en praktijk in de familiezorg. Delft: Eburon, 2007.Google Scholar
 2. Bos GAM, Visser-Meily JMA, Struijs JN, Baan CA, Triemstra AHM, Sixma HJ, et al. Zorgen voor CVA-patiënten. Arbeidsmarkt en zorgvraag: achtergrondstudies. Den Haag: RVZ, 2006.Google Scholar
 3. Brooks DN, Campsie L, Symington C, Beattie A, McKinlay WW. The effects of severe head injury on patient and relative within seven years of injury. J Head Trauma Rehabil 1987;2:1-13.Google Scholar
 4. Eilander H, Belle-Kusse P van, Vrancken P. Hersenletsel: Achtergronden en aanpak. Den Haag: Lemma, 2006.Google Scholar
 5. Expertise Informele Zorg. Respijtzorg in Nederland; Een eerste verkenning, samenvatting. Utrecht: NIZW, 2003.Google Scholar
 6. Geyh S, Cieza A, Schouten J, Dickson H, Frommelt P, Omar Z, et al. ICF core stets for stroke. J Rehabilitation Med 2004;44 (Suppl):135-41. Google Scholar
 7. Hendrix H, Konings J, Doesburg J, Groot M de. Functionele samenwerking. Werkboek voor samenwerkingsverbanden in de zorgsector. Baarn: Nelissen, 1992.Google Scholar
 8. Jong A de. Evaluatierapport project ‘de Wandeling’. Utrecht: Stichting VLG, BOZ, Lectoraat Verpleegkundige en paramedische zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Utrecht: Hogeschool van Utrecht, 2005. Google Scholar
 9. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company, 1984.Google Scholar
 10. Leach LR, Frank RG, Bouman DE, Farmer J. Family functioning, social support and depression after TBI. Brain Injury 1994;7:599-606.Google Scholar
 11. Leaf LE. Traumatic brain injury affecting family recovery. Brain Injury 1993;6:543-46.Google Scholar
 12. Lezak MD. Psychological implications of traumatic brain damage for the patients’s family. Rehabil Psychol 1986;31:241-50.Google Scholar
 13. Linn RT, Allen K, Willer BS. Affective symptoms in the chronic stage of traumatic brain injury: a study of married couples. Brain Injury 1994;2:135-47.Google Scholar
 14. Novack TA, Richards JS. Coping with denial among family members. Arch Phys Med Rehabil 1991;72:521-22.Google Scholar
 15. Rosenthal M, Young T. Effective family intervention after traumatic brain injury: theory and practice. J Head Trauma Rehabil 1988;3:42-50. Google Scholar
 16. Visser-Meily A. Caregivers, partners in stroke rehabilitation. Utrecht: Print Partners Ipskamp, 2005.Google Scholar
 17. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Marjan Hurkmans
 • Go Verheijden

There are no affiliations available

Personalised recommendations