Advertisement

13 Seksualiteit en (neuro)verpleegkundige zorg

 • Marria Wester

Samenvatting

Seksualiteit is een veelbesproken onderwerp in onze maatschappij. De media en reclamebedrijven maken daar gretig gebruik van. Hun uitingen rond dit onderwerp variëren van televisie- en radio-uitzendingen over hiv/aids of seksueel geweld en voorlichtingsprogramma’s tot porno.

Literatuur

 1. Achterberg Th, Eliens AM, Strijbol NCM. Effectief verplegen deel 2. Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen. 2e, geheel herziene druk. Dwingelo: Kavanah, 2005.Google Scholar
 2. Bakker F, Vanwesenbeeck I. Seksuele gezondheid in Nederland. Delft: Eburon, 2006.Google Scholar
 3. Bender J, Höing M, Dam A van, Visser T, Berlo W van. Is revalidatie aan seks toe? Het bevorderen van seksuologische zorg in revalidatieteams. Utrecht : Rutgers Nisso Groep, 2005.Google Scholar
 4. Bosch E, Suykerbuyk E. Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap, de kunst van het verstaan. Derde druk. Soest: Uitgeverij Nelissen, 2004.Google Scholar
 5. Everaerd W. Het psychofysiologisch laboratorium en seksuele disfuncties. Tijdschr Seksuologie 2003;27:83-87.Google Scholar
 6. Francher RE. Pioneers of psychology. 3rd edition. New York/London: Norton & Company, Inc., 1999.Google Scholar
 7. Gelmers HJ. Neurologie voor verpleegkundigen. Assen: Van Gorcum, 2008.Google Scholar
 8. Hoïng M, Dam A van, Visser T, Berlo W van. Is revalidatie aan seks toe? Projectnummer 67-208. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, 2005.Google Scholar
 9. Hoïng M, Vanwesenbeeck I. Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld: Omvang, aard en kwaliteit. Tijdschr Seksuologie 2004;28(1):22-35.Google Scholar
 10. Kalat JW. Biological psychology. Wadsworth? Belmont USA: Thomson learning, 2001.Google Scholar
 11. Karczmar AG. Exploring the vertebrate central cholinergic nervous system. New York: Springer, 2007.Google Scholar
 12. Kedde H, Berlo W van, Sexual satisfaction and sexual self images of people with physical disabilities in the Netherlands. Sex Disabil 2006;24:53-68. Google Scholar
 13. Levin RJ. Sexual desire and the deconstruction and reconstruction of the human female sexual response model of Masters and Johnson. In: Everhard W, Laan E, Both S (Eds.). Sexual appetite, desire and motivation: energetics of the sexual system. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2001.Google Scholar
 14. Sanders EACM. Parkinson handboek. Een beknopte leidraad voor de praktijk. Utrecht: Academic Pharmaceutical Productions BV, 2002.Google Scholar
 15. T’Sjoen G, Mahmoud A, Comhaire F. Neurologische oorzaken van erectiele disfunctie. Neuron 2004;9(6):22-26. Google Scholar
 16. Vonk R. Cognitieve sociale psychologie: psychologie van het dagelijkse denken en doen. Utrecht: Lemma, 2001.Google Scholar
 17. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar

Websites

 1. www.bbc.co.uk/science/humanbody/sex/add_user.shtml: Interactieve site om het brein te leren kennen, ook interessant op het gebied van seksualiteit.
 2. noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/22311684Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Marria Wester

There are no affiliations available

Personalised recommendations