Advertisement

12 Dagbesteding en vrije tijd

  • Karin Kanselaar
Chapter

Samenvatting

Een zinvolle dagbesteding is belangrijk in het leven van mensen. Dit is zeker het geval wanneer je door ziekte beperkt bent in je mogelijkheden. Toch worden er veel knelpunten geconstateerd op het gebied van dagbesteding en vrije tijd binnen zowel de intramurale zorg als de zorg in de thuissituatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Karin Kanselaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations