Advertisement

11 Arbeid en huishouden

 • Bart van Oosteren

Samenvatting

Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de begrippen arbeid en huishouden. De volgende vragen staan hierbij centraal: wat wordt verstaan onder arbeid en huishouden? Tegen welke problemen loop je aan bij het verrichten van arbeid en huishouden, wanneer je beperkt bent op motorisch, emotioneel en/of cognitief gebied onder invloed van een neurologische aandoening? Dit laatste wordt aan de hand van een casus (casus 11.1) duidelijk gemaakt.

Literatuur

 1. Besseling JJM, Verboon FC. Arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. TBV 2004;12(4);105-11. Google Scholar
 2. Deelman BG, Eling PATM, Haan EHF de, Zomeren AH van. Klinische neuropsychologie. 8e dr. Amsterdam: Boom, 2004.Google Scholar
 3. Hijdra A, Koudstaal PJ, Roos RAC. Neurologie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
 4. Houten D van. De standaardmens voorbij. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom, 1999.Google Scholar
 5. Mulder A. Arbeidsparticipatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Utrecht: NIZW, 2005.Google Scholar
 6. Nederlands Centrum Hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel en arbeid, informatie voor arbeidsbegeleiders. Utrecht: Lemma BV, 2003.Google Scholar
 7. O’Neill JH, Zuger RR, Fields A, Fraser R, Pruce T. The Program Without walls: Innovative approach to state agency vocational rehabilitation of persons with traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil 2004;85(2):S68-S72.Google Scholar
 8. WHO-FIC Collaborating Centre. Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar
 9. Yasuda S, Wehman P, Targett P, Cifu D, West M. Return to work for persons with traumatic brain injury. Am J Phys Med Rehabil 2001;80(11):852-64.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Bart van Oosteren

There are no affiliations available

Personalised recommendations