Advertisement

Inleiding

  • Paul van Keeken

Samenvatting

De laatste decennia laten vele ingrijpende ontwikkelingen zien op het gebied van de specialismen neurologie en neurochirurgie. Technische ontwikkelingen hebben bijvoorbeeld veel betere toepassingen opgeleverd voor beeldvormende diagnostiek.

Literatuur

  1. WHO-FIC Collaborating Centre Nederland. ICF, Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar
  2. Zwetsloot-Schonk JJM, Vries Robbé PF de. Ontwikkelingsprincipes voor de richting van de informatievoorziening van de curatieve zorg. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Werkdocument nr. 94, 1997.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Paul van Keeken

There are no affiliations available

Personalised recommendations