Advertisement

Enteralialijst

 • Liesbeth Bosma
 • Thea Heijenbrok-van Herpen
 • Djoek Vogel
De beschrijvingen geven per geneesmiddel informatie over:
 • De geneesmiddelvorm

 • Wel/niet fijnmalen tabletten

 • Wel/niet openen capsules

 • Eigenschappen geneesmiddel (smaak, G.I.-bijwerkingen, etc.)

 • Invloed van voedsel

 • Andere geneesmiddelvormen

 • Alternatieven

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Liesbeth Bosma
 • Thea Heijenbrok-van Herpen
 • Djoek Vogel

There are no affiliations available

Personalised recommendations