Advertisement

Orthopedie pp 101-109 | Cite as

Sportletsels

  • M. P. Heijboer
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Voldoende lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de gezondheid waardoor veel aandoeningen kunnen worden voorkomen. De besparing op medische consumptie die deze preventieve werking met zich meebrengt, overtreft veelal de kosten die sportletsels veroorzaken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • M. P. Heijboer
    • 1
  1. 1.Erasmus MCUniversitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations