Advertisement

Orthopedie pp 65-76 | Cite as

Fysiotherapie, hulpmiddelen en revalidatiegeneeskunde

  • F. W. A. van Asbeck
  • J. A. N. Verhaar
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Bij de behandeling van aandoeningen en letsels van het bewegingsapparaat spelen de fysiotherapeut en andere paramedici een belangrijke rol. Deze plaats nemen zij niet alleen in bij de niet-operatieve (conservatieve) behandeling, maar ook bij de nabehandeling van operaties. Het doel van de behandeling van orthopeed en fysiotherapeut is de patiënt op een zo hoog mogelijk functioneringsniveau terug te brengen. Bij sommige patiënten is dit slechts mogelijk met hulpmiddelen. Zo zijn bij patiënten met reumatoïde artritis en voetafwijkingen aangepaste orthopedische (maat)schoenen noodzakelijk. De orthopedisch schoenmaker en de orthopedisch instrumentmaker (die na amputaties onder andere zorgt voor prothesen) hebben veel kennis van het aanmeten en produceren van deze hulpmiddelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • F. W. A. van Asbeck
    • 1
  • J. A. N. Verhaar
    • 2
  1. 1.Revalidatiecentrum De HoogstraatUtrecht
  2. 2.Erasmus MCUniversitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations