Advertisement

Orthopedie pp 23-38 | Cite as

Toegepaste anatomie van het houdings- en bewegingssysteem

  • G. J. Kleinrensink
  • R. Stoeckart
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Grondige kennis van de anatomie is van oudsher een voorwaarde voor de beoefening van de genees- en heelkunde. In de tijd van Vesalius (1514-1564) was de anatomie de ‘mainstream’ van de geneeskunde, maar ook aan het begin van de 21e eeuw heeft ze nog niets ingeboet aan relevantie. Sterker, het vak heeft nieuwe dimensies gekregen door geavanceerde afbeeldingstechnieken als CT en MRI en door nieuwe benaderingswijzen als de endoscopische chirurgie. Voor een juiste interpretatie van de verkregen beelden is driedimensionale kennis van het lichaam onontbeerlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • G. J. Kleinrensink
    • 1
  • R. Stoeckart
    • 1
  1. 1.Erasmus MCUniversitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations