Advertisement

Orthopedie pp 171-193 | Cite as

Fracturen bij kinderen

  • S. K. Bulstra
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De meeste fracturen bij kinderen worden behandeld zonder het gebruik van intern osteosynthesemateriaal. Voor de behandeling van een fractuur kan in veel gevallen worden volstaan, al of niet onder narcose, met repositie en het gebruik van gipsverband, dat adequaat is aangelegd. Eventueel resterende asafwijkingen worden, door de grote interne remodelleringsmogelijkheid van zowel het bot als de weke delen, in het algemeen tijdens de verdere groei gecorrigeerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • S. K. Bulstra
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations