Advertisement

Orthopedie pp 147-170 | Cite as

Letsels van het bekken en de onderste extremiteit

Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de traumatische letsels van de onderste extremiteit, inclusief het bekken en acetabulum, besproken. De frequentie van dergelijke letsels in de huisartsenpraktijk, in het verkeer, bij sport en op het werk is hoog, zodat iedere (para)medicus regelmatig met dergelijke letsels wordt geconfronteerd. Veel eenvoudige letsels, zoals een enkeldistorsie, kunnen in de eerste lijn worden behandeld. In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op de meest voorkomende letsels, waarbij vooral de fractuurbehandeling wordt besproken. Daarnaast worden enkele minder frequent voorkomende letsels besproken om inzicht te verschaffen in de algemene richtlijnen voor de behandeling en de specifieke complicaties die kunnen optreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • M. Heeg
    • 1
  1. 1.Wilhelmina Ziekenhuis AssenAssen

Personalised recommendations