Advertisement

Orthopedie pp 133-145 | Cite as

Letsels van de bovenste extremiteit

  • A. van Kampen
Chapter
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Letsels van de bovenste extremiteiten komen veelvuldig voor. Kijken we uitsluitend naar fracturen, dan zien we die bij de bovenste extremiteit het meest. De bovenste extremiteit is zeer kwetsbaar en raakt vaak betrokken bij ongevallen thuis, op het werk en in het verkeer. Omdat de bovenste extremiteit unieke en zeer verfijnde stuur- en grijpfuncties heeft, vragen letsels maximale aandacht en inzet van de behandelaar om verstoring van deze functies, die kan leiden tot ernstige invaliditeit, te voorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • A. van Kampen
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations