Advertisement

Orthopedie pp 119-132 | Cite as

Letsels van de wervelkolom

  • H. D. Been
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 4000 patiënten in ziekenhuizen opgenomen met een posttraumatisch wervelkolomletsel. Wervelkolomletsels zijn meestal het gevolg van verkeersof industrieongevallen. Andere oorzaken zijn sportongevallen en een val van hoogte (tentamen suicidii). De letsels treffen vooral het thoracolumbale gedeelte van de wervelkolom.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • H. D. Been
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumUniversiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations