Advertisement

Confrontatie

  • Sandra van Gameren
Part of the Leven met een psychisch zieke ouder book series (AGG)

Abstract

In het eerste deel van het boek lazen we de verhalen van ervaringsdeskundigen. Ze spreken voor zich. Er valt maar weinig aan toe te voegen. De mythe dat kinderen niets merken van wat er zich thuis afspeelt, wordt door de verhalen ontkracht. De ziekte van een ouder is niet iets wat alleen de ouder beïnvloedt. Het hele gezin kan ziek worden. In figuurlijke zin, maar ook letterlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • Sandra van Gameren

There are no affiliations available

Personalised recommendations