Advertisement

Zorg door vrijwilligers en patiëntenorganisaties

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Mevrouw Elmers komt elke week op de afdeling van het verpleeghuis waar haar man een tijd heeft gewoond. Ze kwam er vaak, verzorgde haar man deels zelf. Ze had ook veel contact met andere bewoners. Na het overlijden van haar man is ze steeds blijven komen, nu voor de andere bewoners. Ze helpt mee met koffie en thee schenken, de tafels dekken voor de broodmaaltijd. Ze neemt bewoners mee naar buiten als het mooi weer is, gewoon naar de tuin. Zelfs daarvoor hebben de zusters vaak geen tijd. Sommige bewoners kunnen er trouwens zelf ook niet om vragen. Maar mevrouw Elmers kan wel goed merken dat ze het fijn vinden in de tuin.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations