Advertisement

Thuiszorg

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Jos krijgt dagelijks hulp van de thuiszorg. ’s Morgens tussen 8.00 uur en 9.00 uur arriveert de wijkverpleegkundige, ze loopt via de achterdeur naar binnen en dan regelrecht de slaapkamer in. De huishoudelijke hulp (verzorgingshulp B) is er ook al.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations