Advertisement

Apotheken en zorg voor geneesmiddelen

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Meneer Egbers heeft van de huisarts een recept gekregen voor een antidepressivum. Hij ziet er erg tegenop om medicijnen te gaan slikken. Het zijn toch chemische stoffen die iets in zijn hersenen doen. Dat vindt hij een vervelende gedachte. Bovendien heeft hij jarenlang geprobeerd om juist zoveel mogelijk op eigen kracht zijn depressieve gevoelens en gedachten onder controle te krijgen. Daarom heeft het ook zo lang geduurd voordat hij akkoord is gegaan met het voorstel van de psycholoog om naast de gesprekstherapie ook ondersteunende medicatie te gaan gebruiken. Meneer Egbers zou het liefst een slaapmiddel hebben, omdat hij zo slecht slaapt, maar de therapeut adviseerde een antidepressivum. Meneer Egbers kon natuurlijk ook aan de huisarts vragen of hij een slaapmiddel kon krijgen. Na lang aarzelen heeft hij dat ook gedaan. Zij heeft hem duidelijk gemaakt dat een slaapmiddel alleen voor enkele nachten zinvol is en dat zij het alleen in een crisissituatie zou voorschrijven. Ze heeft hem wel een antidepressivum voorgeschreven. Ze heeft hem verteld dat het effect ervan pas na een week of zes duidelijk is en hem enkele bijwerkingen genoemd. Hij wil veel meer weten van het middel, maar de informatie uit de bijsluiter en op internet is te ingewikkeld. Kan hij dat in de apotheek vragen? Maar dan niet aan de balie, waar iedereen kan meeluisteren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations