Advertisement

Mondzorg

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Kasper is 21 jaar, student fysiotherapie. Als kind en tiener heeft hij niet erg veel aandacht aan zijn gebit besteed. Daar heeft hij nu wel spijt van. Kort geleden had hij kiespijn, natuurlijk in een weekend. Tot dat moment had hij nog geen tandarts gezocht in de stad waar hij studeert. Toen merkte hij dat het erg moeilijk was om een tandarts te vinden die bereid was hem te helpen. En een tandarts die hem als patiënt wilde aannemen. De meeste praktijken zaten vol. Eerst moest het abces open, daarna kreeg hij een wortelkanaalbehandeling. En hij had nog meer gaatjes. Bovendien moest hij misschien ook aan een kroon denken, zei de tandarts. Maar eerst gaat hij naar de mondhygiëniste voor een steuntje in de rug om weer beter voor zijn gebit te gaan zorgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations