Advertisement

Paramedici en paramedische zorg

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Jeroen Smets heeft alweer enkele maanden last van zijn knie. Zijn sportprestaties lijden eronder, evenals zijn humeur. Omdat hij niet langer wil blijven sukkelen, is hij naar een sportmedisch adviescentrum gegaan. Hij wordt nu fysiotherapeutisch behandeld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations