Advertisement

Gezondheidszorg als markt

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Een markt is een plaats waar je dingen kunt verkopen en kunt kopen, een plaats waar aanbod en vraag elkaar kunnen vinden. Je kunt er onderhandelen over het product, de prijs en de dienstverlening. Op een markt spelen gewoonlijk twee partijen: de verkopers (aanbieders) en de kopers (klanten). Een markt kan werken als beide partijen iets hebben te kiezen en ze allebei belang hebben bij een redelijke prijs voor een redelijke kwaliteit. In de gezondheidszorg is er sprake van meer partijen: zorgaanbieders, zorggebruikers (zorgvragers) en zorgverzekeraars. Op een vierde groep, leveranciers, gaan we niet verder in.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations