Advertisement

Kosten van de zorg en kostenbeheersing

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert
Chapter

De kosten van de zorg zijn al sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw een zorg voor de achtereenvolgende regeringen. De kosten zijn vanaf ongeveer 1960 snel gestegen. Daar hebben verschillende factoren aan bijgedragen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations