Advertisement

Financiering van het zorgstelsel

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Mevrouw Niessen, 73 jaar, krijgt zorg van de huisarts en fysiotherapeut voor haar gewrichtsklachten, soms ook van de reumatoloog in het ziekenhuis. De thuiszorg komt haar helpen met douchen. Sinds ze aan staar is geopereerd, zorgt de thuiszorg er ook voor dat haar oog wordt gedruppeld. Nu ze niet meer zelf in de buurt boodschappen kan doen met haar rollator en het autorijden een te zware belasting voor haar polsen wordt, vraagt ze of er andere hulpmiddelen en vervoermiddelen zijn. Anders kan ze niet meer buiten komen en dan wordt het wel erg stil … De kinderen helpen wel, maar die wonen niet allemaal in de buurt en hebben ook werk en een gezin. Ze belt ze vaak. Te vaak, zei haar zoon laatst boos.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations