Advertisement

Gezondheidsbeleid

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert
Chapter

Laten we eens kijken hoe de gezondheidszorg in de loop van de tijd is veranderd, hoe die is geworden zoals die nu is. Want zoals in het voorwoord van dit boek is gezegd: als je de gezondheidszorg zelf zou ontwerpen, zou die er ongetwijfeld anders uitzien. Je zou het zo niet bedenken. De gezondheidszorg heeft zich door allerlei factoren ontwikkeld tot de gezondheidszorg van nu. Hoe is dat gegaan? Wat is er gedaan om de gezondheidszorg te sturen in een richting die men wilde? En welke richting was dat? We bespreken de veranderingen en het beleid in grote lijnen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations